Ets aquí
Inici > General > Món Municipal (Page 2)

EL TRAM URBÀ DEL CAMÍ DE LES ARENES ES DIRÀ CARRER DE L’1-O

Miquel Anguera, “Beatet” 20-10-2017 En el passat ple ordinari de l’11 d’octubre, i dins del punt “Afers sobrevinguts”, fou proposat un canvi de topònim en el tram urbà del camí de les Arenes que correspon al tros que va del carrer d’Aureli M. Escarré fins al pont que hi ha sota la

PLE EXTRAORDINARI I URGENT DEL DILLUNS 2 D’OCTUBRE DE 2017

Miquel Anguera, “Beatet” 06-10-2017 (Convocat per a les 8 del vespre, assisteix al Ple tot el Consistori, 17 edils. Moltíssim públic omplia la sala de sessions, escales i espais adjunts. Més de 300 persones). Després dels gravíssims fets esdevinguts el passat diumenge 1 d’octubre a Mont-roig, a primeres hores de la tarda, durant

PLE ORDINARI DEL 13 DE SETEMBRE

Miquel Anguera, “Beatet” 16-09-2017 (Excusà la seva assistència la regidora Y. Pérez. El plenari s’inicià a l’una del migdia). 1.- S’aprova, per unanimitat, l’acta de la sessió anterior del mes de juliol, tot i que ERC es queixa d’un comentari burlesc sobre una moció no aprovada al passat ple de juliol (versava sobre

PLE EXTRAORDINARI, A PORTA TANCADA, DEL 7 DE SETEMBRE DE 2017

Miquel Anguera, “Beatet” 12-09-2017 (la regidora Yolanda Pérez va excusar la seva assistència. El Ple començà a les 14 h). 1.- Imposar, si s’escau, la sanció disciplinària per unes faltes molt greus, a un agent de la policia local. El Sr. Secretari explica que s’hauria de votar, abans de res, si aquest punt

PLE ORDINARI DEL 12 DE JULIOL DE 2017. RECONEIXEMENT PER JUBILACIÓ

Miquel Anguera, “Beatet” 18-07-2017 (Excusà la seva assistència la regidora Imma Margalef) 1.- S’aprova l’acta del dia 14 de juny per unanimitat. 2.- Es dona compte dels decrets d’alcaldia del número 896 al 1087 de 2017. 3.- S’acorda, per unanimitat, les festes locals per al proper 2018. A Mont-roig, seran els dies 8 i 29

PLE ORDINARI DEL 14 DE JUNY DE 2016

Redacció 20-06-2017 (Va excusar l’assistència la regidora Imma Margalef) 1.- Es van aprovar les actes dels passats 26 d’abril i 10 de maig. 2.- Es va donar compte dels decrets d’alcaldia del 617 al 895 de 2017. 3.- Es va aprovar, inicialment, el reglament d’honors i distincions a entitats o persones del nostre municipi que

PLE ORDINARI DEL DIMECRES 10 DE MAIG DE 2017

Miquel Anguera, “Beatet” 14-05-2017 (Hi van assistir tots els 17 càrrecs electes del Consistori). No es va passar a l’aprovació l’acta del ple anterior perquè, donat el poc espai de temps des del darrer ple (26 d’abril), no s’ha pogut redactar totalment. 1.- Es dona compte dels decrets d’alcaldia del 471 al 616 de

PLE EXTRAORDINARI DEL 26 D’ABRIL DE 2017

Miquel Anguera, “Beatet” 11-05-2017 (Hi assisteixen 16 regidors/res. Excusa l’assistència el Sr. Aragonès). 1.- S’aprova l’acta del passat ple (8 de març). Per unanimitat. 2.- Es dona compte dels decrets d’alcaldia, sense cap pregunta al respecte. 3.- S’aprova el nou text del Reglament del Servei d’aigua i clavegueram de l’Ajuntament. Es refereix al canvi de

PLE ORDINARI DEL 8 DE MARÇ. RECONEIXEMENT AL MODEST MUNTÉ

Redacció 21-03-2017 (No hi assisteix el Sr. Aragonès per motius de salut). 1.- S’aproven les actes dels dies 25 de gener i 8 de febrer de 2017. 2.- Es dona compte dels decrets d’alcaldia del número 910 al 964 de 2016 i dels de regidors del número 772 al  852. Decrets del número 965

Top