Ets aquí
Inici > General > Món Municipal > RESUM DEL PLE ORDINARI DEL 9 DE MAIG DE 2018

RESUM DEL PLE ORDINARI DEL 9 DE MAIG DE 2018

Miquel Anguera, “Beatet”

28-05-2018

(hi participen els 17 membres del Consistori. El Ple comença a l’1 del migdia)

1.- S’aprova l’acta del passat plenari de l’11 d’abril, per unanimitat.

2.- Es dona compte dels decrets d’alcaldia del 727 al 945 del present 2018. Es comenta, per part d’ERC, un decret que descriu una reclamació per danys a l’Ajuntament d’una mare, el fill de la qual prengué mal a la llar d’infants el 2016. El Sr. Alcalde en donarà compte. Es demana aclariment sobre els títols dels nínxols del cementiri municipal. La propietat és de l’Ajuntament i el titular té només el dret d’ús. També es demana l’anonimat (només posar les sigles de les persones quan sigui, per exemple, un usuari dels serveis socials).

3.- S’aprova la modificació de crèdit número 4/2018 finançat amb anul·lacions i/o baixes de crèdit. Es refereix a sobrants del 2016 i que es destinaran a inversió per al present 2018. Afecta, pràcticament, totes les regidories. Parlen Cs, ERC i PDeCAT i s’explica des del govern que seran inversions per a expropiacions al projecte de les cales (16.000 €), manteniment partida genèrica, voreres al passeig Marítim, centres docents, energia elèctrica i obres a l’escola M.D. de la Roca. S’aprova amb l’abstenció d’ERC (2) i Cs (1).

4.- S’aprova, inicialment i per unanimitat, la modificació número 15 del POUM, que correspon al catàleg de les masies i cases rurals en sòl no urbanitzable. Són construccions anteriors al 1956. Són 18 masies, més 5, que es podran rehabilitar. També s’empra el nom tradicional dels masos. ERC pregunta què en pensa fer l’Ajuntament? També opina que s’és massa estricte en la petició de documentació i que caldrien ajudes per incentivar les  reformes a dites masies. El regidor Tico informa que la responsabilitat és de l’Ajuntament que cal una fitxa de cada mas, la seva catalogació i que no es busca perjudicar el propietari. ERC comenta que el propietari es tira enrere en les reformes per ser massa estricte.

El regidor Gallardo, abans de retirar-se per no trobar-se bé, comenta un article al Diari de Tarragona de la patronal d’assegurances UNESPA perquè critica la seguretat dels habitatges del nostre municipi. Diu que passarà la informació que té als regidors i que demanarà informe a UNESPA de l’any 2016. També pensa demanar informació als Mossos sobre la criminalitat perquè dit article publicat ha suscitat alarma social. També comenta que les dades de seguretat són de limitada publicitat.

5.- Mocions. Se’n presenten 2 de Cs, 2 del PDeCAT i 1 d’ERC.

Cs demana que la festivitat de Sant Jordi sigui patrimoni de la humanitat de la UNESCO. Previ canvi del mot festivitat per Diada, s’aprova per unanimitat dels presents.

La 2a moció de Cs parla dels ocupes al municipi que va d’alça. Els grups parlen de la llei de propietat, de reformes, judicis ràpids per recuperar la propietat, etc. i també de les persones vulnerables que han ocupat habitatges. El regidor E. López diu que s’ha reunit amb el director general d’Habitatge i cal tenir cura d’aquestes persones vulnerables. Es mirarà de poder comprar pisos per part de l’Ajuntament (lloguer social) i que hi hagi una partida per a dites persones en el pressupost de 2019. S’aprova la moció amb l’abstenció d’ERC, Sr. Gairal, Pellicer i Aragonès (5 vots). Els altres a favor.

ERC, presenta una moció en defensa de les dones i contra la sentència del cas “La Manada”, amb l’agreujant perquè fou una violació grupal. També exigeix canvis en el codi penal i garantia als drets de les dones, més un protocol municipal en suport a les dones. Posar un punt violeta al programa de les festes. S’aprova per unanimitat.

PDeCAT, moció on es demana la creació d’una oficina municipal d’informació al consumidor. La FIC ho veu bé, però demana que no generi despesa. ARA s’hi mostra a favor però també per a d’altres serveis. PDeCAT parla que seria el Consell Comarcal qui vindria a prestar el servei al ciutadà. S’aprova amb els vots del PDeCAT, ERC, ARA i Cs = 9. S’abstenen PSC, IMM i G. Mixt = 6.

2a moció: poder permetre al públic de participar en el plenari amb les seves preguntes. La regidora Esquius diu que caldria regular-ho bé. Cs creu que els plens s’haurien de fer, també, a Miami. Es creu que caldria formar una comissió mixta, tecnicopolítica, per modificar el reglament del ROM. El regidor Tico Pérez ho creu una pèrdua de temps. S’aprova la moció per unanimitat.

Moció que presenta l’equip de govern i a la qual s’hi suma el PSC, per demanar el desmantellament de la via del tren. El PDeCAT no s’hi afegeix. ERC comenta que es va preguntar al Congrés per dit desmantellament i que es va respondre que no hi ha cap projecte per a fer-ho. La moció insta a desmantellar la via i fer-ne una de verda. S’aprova per unanimitat dels presents.

Essent ja les 4 de la tarda, s’opta per no fer precs i preguntes i s’aixeca la sessió.

20180528 Ple ordinari

Top