Ets aquí
Inici > General > Món Municipal > PLE EXTRAORDINARI DEL 26 D’ABRIL DE 2017

PLE EXTRAORDINARI DEL 26 D’ABRIL DE 2017

Miquel Anguera, “Beatet”

11-05-2017

(Hi assisteixen 16 regidors/res. Excusa l’assistència el Sr. Aragonès).

1.- S’aprova l’acta del passat ple (8 de març). Per unanimitat.

2.- Es dona compte dels decrets d’alcaldia, sense cap pregunta al respecte.

3.- S’aprova el nou text del Reglament del Servei d’aigua i clavegueram de l’Ajuntament. Es refereix al canvi de nom de taxa a preu. PDeCAT i ERC s’abstenen (4+2 vots). Els altres 10 regidors a favor.

4.- S’aprova passar a Base de la Diputació les tarifes del servei d’aigües i clavegueram per poder-se aplicar a partir de l’1 de juliol d’enguany (exp. 4422, gestió de Nostraigua). S’absté el PDeCAT i ERC (4+2 vots).

5.- S’aprova notificar a Base les tarifes del servei d’aigües i clavegueram a partir de l’1 de juliol d’enguany (exp. 3626). S’abstenen PDeCAT i ERC (4+2 vots).

6.- Ordenança municipal de platges (regidoria de Turisme). Es retira de l’ordre del dia aquest punt, per poder-ho estudiar millor i passar en un proper ple, donat que s’hi han detectat errades.

7.- Es dona compte de la liquidació del pressupost de 2016.

8.- S’aprova la modificació de crèdits (10 vots), modalitat de crèdit extraordinari. Es refereix a la transferència a Nostreserveis de les empreses municipals (Emsa i Emomsa). Voten en contra ERC (2 vots) s’absté PDeCAT (4 vots).

9.- S’aprova el crèdit extraordinari finançats amb càrrec al romanent líquid de tresoreria de conformitat amb l’Ordre EHA 3565/2008. Es refereix a la baixa de crèdit de la nova empresa municipal Nostreserveis i l’alta a les Emsa i Emomsa que desapareixen. La nova empresa va començar a funcionar el 17 de gener i calia liquidar els primers 15 dies de l’any. En contra ERC (2 vots) i s’abstenen C’s i PDeCAT (1+4 vots).

10.- Es dona compte del decret d’Alcaldia número 533 de la incorporació de romanent de crèdits procedents de l’exercici 2016. Modificació 4/2017.

11.- S’aprova, inicialment, la 2a modificació del ROM (reglament orgànic municipal) per a les comissions d’estudi. S’aprova per unanimitat, tot i que ERC critica que no es compleix els dies de plenari, com avui 26 d’abril. Es contesta que fou per ser a meitat de Setmana Santa i s’optà per endarrerir-lo.

13.- S’aprova el canvi del nom del grup municipal de CiU (Convergència i Unió) pel de PDeCAT (Partit demòcrata europeu de Catalunya). Per unanimitat.

14.- Afers sobrevinguts: no n’hi ha cap.

15.- Mocions: C`s en presenta dues, la primera que demana que es redueixi el ràtio dels alumnes de P3. No s’aprova, a favor (PDeCAT i C’s, 5 vots), s’absté ERC (2 vots) i en contra (Ara, PSC, grup Mixt i Plamimo, 2+4+1+2). La segona moció demana Wifi gratuït als espais públics. El regidor Pérez diu que ja s’hi treballa des del govern municipal i que no té lloc aquesta moció. ERC diu que ja surt al PAM la proposta. No s’aprova. A favor C’s (1 vot), abstencions 6 i en contra 9 vots.

16.- Precs i preguntes: C’s, demana una zona per poder aterrar helicòpters del SEM a Miami i a Mont-roig. Es diu que està en estudi (a Mont-roig seria al 2n aparcament de les Creus, darrere el CAP). També pregunta, per què encara no s’han començat el treballs per a la gespa dels camps de futbol? Resposta: per problemes administratius en licitació i execució. Conveni amb el Centre Miró? Es respon que està ben encaminat, que hi ha una llei de convenis des l’octubre i caldrà una comissió per a les possibles discrepàncies. La gravera del Mallafrè, com està el tema? Urbanisme dona pròrrogues, s’hi està treballant, els terminis per a la gravera ja han acabat des 2012 i que l’Ajuntament ha tingut prou paciència.

ERC, pregunta, el 15 de març, personal de l’oficina del Síndic de Greuges visità la Policia Local. Qui va promoure dita visita? No saben els motius per ser visita rutinària i que quan hi hagi l’informe ja els informaran convenientment. ERC critica que, donat que hi ha un nou cap de Turisme i Promoció Econòmica, fora bo d’haver-hi una presentació adient. També es critica que en dos mesos encara no s’ha fet cap reunió de la Mesa de Turisme. Es diu que en uns 15 dies hi haurà la primera. La portaveu d’ERC demana que es sigui més curós en les informacions que surten a la premsa (Reus digital), donat que sobre el Paisatge dels Genis, per exemple, (després de la visita d’un grup d’Instagramers) en sortí una de molt inexacta entre la inspiració de Miró i Miami. També es referí a la JdG local del 12 d’abril sobre la gespa dels camps de futbol (que ja s’ha contestat a C’s). Una altra pregunta sobre l’empresa de Running contractada per l’equip de govern, si encara hi ha conveni, o no, i si es pot reclamar per la causa de rescindir el conveni. La darrera pregunta és, també, sobre la gravera , les queixes i el retard de 5 anys.

PDeCAT, diu també sobre la gravera que ja estan informats i que cal arranjar el tema. També es pregunta sobre el nou professional de la regidoria de Turisme i P. Econòmica si sabien que havia estat cessat al Patronat de Turisme de Tarragona. Se’ls contesta que fou per manca de confiança, però que és un bon professional. Insisteix PDeCAT que les tècniques de Turisme de Mont-roig són prou bones i que es podrien estalviar 48.000 €. Sobre la Casa de Cultura com està el tema de l’aire condicionat? Es respon que aquest mes de maig es podrà climatitzar la biblioteca. També es pregunta sobre el retorn de 147.000 € dels fons Feder i el regidor Gallardo diu que ho estudiarà i se n’informarà. Altra pregunta sobre els canviadors de nadons als poliesportius. Se’ls respon que en qüestió d’uns 15 dies es creu que ja es podran instal·lar (regidor Redondo). També es pregunta sobre el canvi del responsable d’esports i se’ls contesta que des de l’1 d’abril hi ha una altra responsable per a les altes i baixes d’usuaris a l’àrea (massa feina per al responsable). També s’informa que després de la reunió amb el delegat d’Esports de Tarragona s’espera un informe d’un INEF en la gestió esportiva. També surt el tema dels desperfectes al parquet del poliesportiu de Mont-roig després de la cursa dels 4 Termes al febrer, pel brou calent. A partir d’ara, es comunica que si els danys són per causa d’accident ho assumirà l’Ajuntament, però si és per negligència, el responsable serà l’entitat organitzadora. La darrera pregunta fou sobre el coworking i la justesa de temps per comunicar la inauguració, també sobre els 18.000 € de despesa, per què es va contractar una persona 8/9 mesos? Quantes empreses hi han acudit? Quantes persones? Un viver d’empreses que no acaba de funcionar fa altres tasques? Un retret a l’informe d’aquesta persona per ser moltes pàgines copiades d’altres informes ja fets…

El regidor Tico Pérez acaba explicant l’enquitranament del Passeig Mediterrani, a Miami, el dimecres abans de Setmana Santa, de les llevantades que van fer molt de mal a les nostres platges i que calia posar dit asfalt, abans del pas de grans camions i banyeres pels carrers.

 

Ple Extraordinari

 

 

 

Top