Ets aquí
Inici > General > Món Municipal > PLE EXTRAORDINARI DEL 15-01-2018, PRESSUPOSTOS MPALS. 2018

PLE EXTRAORDINARI DEL 15-01-2018, PRESSUPOSTOS MPALS. 2018

Miquel Anguera, “Beatet”

22-01-2018

(Ha excusat la seva assistència el regidor Quique Moreno. Comença a l’1 del migdia)

1.- S’aproven els pressupostos municipals per al present 2018, amb els vots a favor de l’equip de govern (9 vots), l’abstenció de la FIC i Cs, 2 vots i en contra ERC i PDeCAT (2+3 vots).

El Sr. Alcalde fa una breu exposició del pressupost per al present 2018 i enumera els trets bàsics dels números que presenta l’equip de govern (que també es pogué veure en la pantalla). En destacarem que: l’endeutament municipal té un rati del 77,48 % (el màxim permès és del 110%). El deute per habitant és de 949,31 € i que anualment l’Ajuntament retorna 1,8 milions d’€ del seu deute. També destacà que a 31 de desembre érem 11.597 persones censades al municipi i que l’atur és del 17,33 %. També recordà que, a part dels dos nuclis, Mont-roig té 23 urbanitzacions.

El pressupost aprovat per enguany és de 21.357.628,40 € per a l’Ajuntament i de 3.883.213,53 per a l’empresa municipal Nostreserveis que fa un pressupost total, consolidat, de 25.240.841,90 €, que suposa un augment del 2,74% respecte al passat 2017. També destaquem unes inversions de 2.156.848,82 € (que caldrà finançar amb la venda de parcel·les, en principi) que cal sumar als 7.350.000 € aprovats en la darrera modificació de crèdit del passat ple d’octubre.

El regidor d’Hisenda, Joan Gallardo, va explicar més exhaustivament els detalls del pressupost i, seguidament, els grups municipals de l’oposició van exposar els seus punts de vista sobre el pressupost i el sentit del seu vot.

El Sr. Aragonès (FIC) es felicità per haver-se creat la plaça de secretari i d’interventor, creu que ha estat ben confeccionat i ha felicitat el regidor d’Hisenda per la seva bona feina, que cal potenciar el turisme i els càmpings i que el present 2018 no el veu negatiu malgrat la por expressada pel regidor Gallardo i l’aplicació de l’article 155. El Sr. Aragonès diu que s’abstindrà. El regidor Gallardo agraeix les paraules de la FIC i que el preocupa el poc moviment de la compra – venda d’habitatges.

El Sr. Velasco (Cs) diu que els pressupostos li fan una mica de por per l’endeutament per habitant que tindrem el 31 de desembre i es queixa de les moltes modificacions que es fan dels pressupostos durant l’any. També critica la despesa en mobiliari de la biblioteca, òrgans de govern, vehicles, rotondes i l’endeutament municipal. El regidor diu que a final d’any estaran menys endeutats mantenint el mateix nivell d’endeutament i que el proper 2019 estarem per sota del 75%. El Sr. Velasco diu que s’abstindrà.

La Sra. Aragonès (ERC) manifesta que, altre cop, s’ha deixat l’oposició al marge dels pressupostos i que ha passat la informació d’inversions primer a la premsa que no pas a l’oposició i que no es dona la veu al poble per saber com es vol gastar els diners del pressupost. Veu contradiccions a Turisme, exclusions en Acció Social i que Joventut altra vegada oblidada sense plans d’ocupació. Menys diners per a seguretat ciutadana i critica que el finançament estigui condicionat a la venda de parcel·les, que això és vendre fum i que el proper 2019 el pressupost serà “electoral” i que la comparativa que es fa amb municipis veïns no és l’adequada. Veu els ingressos massa optimistes i que les despeses augmenten el 5,7% i recorda que encara no hi ha pressupostos estatals degut a l’actual situació política i que estan prorrogats condicionant-ho tot, fins i tot els municipis. La Generalitat amb els proppassats 18 mesos ha fet molt i que és l’Estat qui ofega i no pas el nostre Govern. El Sr. Gairal parla de camins a instàncies d’ERC i el Sr. Tico Pérez aclareix que caldrà pagar una sentència urbanística en contra de l’Ajuntament, perquè s’ha perdut el recurs als jutjats. La regidora Sra. Pérez aclareix la reducció de Promoció Econòmica i ERC anuncia el seu vot contrari als pressupostos.

El PDeCAT (parla el Sr. Chamizo) fa retrets a l’equip de govern pels pressupostos i agraeix al Sr. Gallardo les facilitats i informacions rebudes. Critica el Sr. Alcalde a qui diu que no agrada el consens i les negociacions i que hi estan en contra per l’augment de l’IBI i l’ICIO. També critica les inversions perquè dependran de la venda de patrimoni i que cal mirar les persones i les prioritats. També critica la productivitat a Urbanisme, policia local, i el butlletí municipal “Comunica”. També parla dels 30.000 € a la Fundació Mas Miró, la poca inversió als polígons industrials i la retallada a la cartelleria de turisme, nul manteniment en les rutes BTT i baixades en turisme i promoció econòmica, educació i adequació de les Llars (venda de parcel·les). També es pregunta al regidor López si ha parlat amb els directors de les escoles sobre el Pla Educatiu d’Entorn. El regidor d’Educació respon afirmativament i es comenta que els 30.000 € a la Fundació Mas Miró és un conveni entre l’Ajuntament i dita Fundació. També parla el regidor Redondo sobre la voluntat de millorar la recollida d’escombraries i residus i defensa les seves inversions i l’esforç envers Joventut. PDeCAT votarà en contra.

2.-  S’aprova la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament i de les empreses públiques empresarials. S’aprova per unanimitat de tots els regidors/res presents (16).

3.- S’aprova la plantilla de personal de l’Ajuntament per al present 2018 (en destacaríem la baixa de dos policies locals i un càrrec de confiança). S’abstenen la FIC i Cs (2 vots), voten en contra PDeCAT i ERC (3+2 vots) i a favor l’equip de govern (9).

4.- S’aprova la relació de llocs de treball de l’Ajuntament per al present 2018, amb els vots favorables de l’equip de govern i Cs (9+1 vots), l’abstenció de la FIC (1 vot) i el vot contrari del PDeCAT i ERC (3+2 vots).

5.- No hi ha afers sobrevinguts.

6.- Precs i preguntes. La FIC declina fer-ne.

Cs demana que es subvencioni la festa de Halloween perquè fins ara ho estan fent les AMPA. El regidor Redondo diu que es farà el que es pugui i l’Alcalde que hi ha “festes vàries”. També pregunta pel canvi de papereres en urbanitzacions, ja que ara n’hi ha de 60 € i que les que es volen posar costen 400 €. En Redondo diu que es volen canviar a tot el municipi i que cal comptar-ho tot: treure, posar, millora etc. Per últim, pregunta per unes ovelles al Sr. Gallardo i aquest respon que no en sap res i que li contestarà per escrit quan se n’informi adequadament.

ERC, declina fer preguntes en el ple d’avui.

PDeCAT, felicita la regidoria de Festes pel passat Nadal, especialment pel dia de la cavalcada de Reis. Demana tenir accés a l’expedient del PAM, grau d’assoliment, percentatge, quan es farà el que falta perquè ja fa 2 o 2 anys i mig. Se li respon que només fa 1,5 anys que es va aprovar, que no és un expedient i que cada departament hi està treballant. Ja se li passarà la situació actual d’aquest Pla. També es preguntà al Sr. Pellicer què es vol fer amb l’antic Casino (Carrer Major, 16-18) i com està el tema. Se li respon que s’ha ofertat a la Caixa per comprar-lo. En cas d’adquirir-lo potser un aparcament primerament. Més a llarg termini potser algun edifici municipal. Ja es veurà… Es pregunta al regidor d’Educació (Sr. López) si ja ha parlat amb els diferents directors dels centres d’educació i que si es canviaran les portes d’accés a l’escola M. de Déu de la Roca (qüestió de seguretat). El regidor diu que sí que hi ha parlat i que l’Ajuntament ha assumit alguna despesa de manteniment que havia d’anar a càrrec d’Ensenyament. També se li pregunta quan es cobraran les subvencions dels llibres escolars i material digital perquè ja s’han fet les inversions i ara s’espera cobrar de l’Ajuntament. El regidor respon que si es sol·licita ja es podria cobrar el 50%, ara. També se li pregunta si hi haurà un nou Consell Escolar al març, el Sr. López respon que correspon fer-lo cada tres mesos, però que si hi ha algun afer prou important es convocaria abans.

Acabades les preguntes, el S.. Alcalde aixeca la sessió que durà 3h 20’ aproximadament.

A l’arxiu annexat es detallen els pressupostos 2018.

20180122 Pressupostos 2018

Top