Ets aquí
Inici > General > EL FONS DOCUMENTAL DE LA COOPERATIVA AGRÍCOLA FA CAP A L’ARXIU MUNICIPAL DE MONT-ROIG

EL FONS DOCUMENTAL DE LA COOPERATIVA AGRÍCOLA FA CAP A L’ARXIU MUNICIPAL DE MONT-ROIG

Miquel Anguera, “Beatet”

08-04-2021

Segons va fer  públic l’Ajuntament de Mont-roig, el passat 26 de març tingué lloc l’acte de cessió del fons documental de la dissolta Cooperativa Agrícola, a l’Arxiu municipal de Mont-roig. En l’esmentat acte hi prengueren part l’alcalde de la nostra Vila i el que fou darrer president, Josep M. Salsench i també el darrer secretari de l’entitat, Josep M. Boronat.

Fent una mica d’història direm que la dissolta Cooperativa Agrícola nasqué amb el nom de “Sindicato Agrícola Montrogense” el 19 de juliol de 1914 i la seva finalitat fou de lluitar per uns preus més justos dels fruits del camp i contra els intermediaris en la seva comercialització. Amb la Cooperativa millorà l’activitat dels pagesos, els preus dels seus productes, adobs, maquinària, etc. Sempre se l’havia conegut, popularment, amb el nom de “Lo Sindicat” i també tingué la Secció de Crèdit per servir a tots els socis (Caixa Rural), molt especialment en la concessió de préstecs, a un bon interès.

Lo Sindicat deixà d’existir el 2013, un any abans del centenari de la seva fundació, i l’assemblea general de socis que va dissoldre la Cooperativa tingué lloc el 20 de desembre de 2013, que creà una Comissió Liquidadora, com és preceptiu, i amb aquesta finalitat. La Secció d’Oli continua viva, tota vegada que la Unió de Cooperatives de Reus se la va quedar (Unió Fruits) i treballa amb el nom de Molí del Baix Camp, ubicat al començament del camí dels Arenals i continua produint un oli d’exquisida qualitat.

Després de la dissolució de la Cooperativa un seguit d’immobles van passar a ser de l’Ajuntament de Mont-roig (magatzems de l’av. de Reus, on hi ha l’entitat pública empresarial, Nostreserveis -abans Emomsa i Emsa-, i les oficines del carrer d’Agustí Sardà, 4 -Acció Social i Jutjat de Pau-).

Segons diu el comunicat de l’Ajuntament, en un futur no llunyà, aquest fons de la Cooperativa (actes de reunions i assemblees, documents varis, llibres de comptabilitat, fitxes d’associats, fotos, etc.) podrà ser consultat per la ciutadania. També es va fer cessió d’una aquarel·la del destacat i magnífic pintor mont-rogenc, Lluís Font i Munté, que ha anat a parar al fons d’art municipal i esperem poder-ne gaudir, en alguna exposició en un futur no gaire llunyà, juntament amb les moltes altres precioses i valuoses obres d’art de l’esmentat fons, ben desconegudes encara per la majoria de la gent.

Bona notícia, doncs, per preservar l’esmentat fons, força important encara que no total i que ens ajudarà a entendre un xic més la nostra història.   

(Vegeu Ressò mont-rogenc núm. 129, 1r trimestre 2014)

Acta de constitució
Edifici de la Cooperativa vista des del Primer Pont
Seu de Nostreserveis
Antic edifici d’oficines del Sindicat
Top