Ets aquí
Inici > General > Món Municipal > RESUM DEL PLE DEL 9 DE NOVEMBRE DE 2016. ORDINARI

RESUM DEL PLE DEL 9 DE NOVEMBRE DE 2016. ORDINARI

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Miquel Anguera, “Beatet”

15-11-2016

(No hi assistiren els regidors A. Redondo del PSC i F. Velasco de C’s. A les 2 va marxar el corrent elèctric i ja no tornà durant el plenari).

01.- S’aproven les actes dels passats plenaris del 28 de setembre i 13 d’octubre.

02.- Es dóna compte dels decrets d’alcaldia, del 846 al 909 de 2016.

03.- Es dóna compte dels decrets de regidors, del 700 al 771 de 2016.

04.-  S’aprova la sol·licitud de pròrroga extraordinària de 4 anys (2016-2020) i la modificació del Projecte d’Intervenció Integral del Barri de la Florida de Miami. CiU s’absté (4 vots) i els altres grups a favor (11 vots). El projecte no s’ha dut a terme en el temps previst. Caldrà veure si els diners arriben donada l’actual situació econòmica (l’Ajuntament i la Generalitat han d’aportar el 50%  a parts iguals).

05.- Es modifica el règim economicofinancer actual entre l’Ajuntament i l’empresa municipal Nostraigua  perquè aquesta aporti un cànon a favor de l’Ajuntament, en concepte d’amortització de l’immobilitzat, valorat en un 3,5% de la facturació de les tarifes del servei d’aigua i clavegueram (es calcula en uns 90.000 € aproximadament). La FIC voldria que aquests diners es destinessin a inversió. Voten en contra CiU (4 vots), s’absté ERC (2 vots) i els altres 9 regidors a favor.

06.- L’equip de govern proposa el nomenament de l’actual jutgessa de pau (M. Carme Díaz) per 4 anys més i Ramiro Estaje com a substitut. Després d’un ampli debat entre l’equip de govern i l’oposició quant als requisits i mèrits dels 13 candidats, CiU i ERC denuncien un pacte polític de l’equip de govern per la proposta que han fet de donar un 3r mandat a l’actual jutgessa i que caldria proposar el càrrec a un/una altre candidat. ERC diu que no votarà contra la persona sinó contra el procediment polític de l’equip de govern. S’aprova proposar la Sra. Carme Díaz per a un nou mandat amb els vots a favor de l’equip de govern i de la FIC (8 + 1); en contra CiU i ERC (4 + 2).

07.- S’aprova, inicialment, el procediment administratiu per fusionar les dues empreses municipals EMSSA i EMOMSA en una nova empresa municipal, EPE, (Empresa de Serveis i Obres Municipals). A la nova empresa se li cedirien determinats serveis (transport municipal, escolar i adaptat), llars d’infants, esports, aula de música, obres i manteniment, espai públic i neteja i els altres serveis serien gestionats pel propi Ajuntament (turisme, promoció econòmica, joventut, festes, cultura, acció social i educació). S’aprova amb l’abstenció de la FIC, CiU i ERC (1+4+2 vots) i a favor l’equip de govern (8 vots). En aprovar-se només inicialment, avui, hom voldrà constatar el grau l’aprovació d’aquesta fusió per part dels treballadors i els seus comitès, regidories que estaran compartides, etc.

L’equip de govern anuncia que preveu el nou plenari el 21 de desembre (per a l’aprovació de la nova empresa i dels pressupostos 2017) i que, a partir de l’1 de gener de 2017, la nova empresa municipal sigui operativa amb millors preus públics i funcionament.

08.- S’aprova la modificació extraordinària de crèdit número 13/2016, amb els vots a favor de l’equip de govern (8), l’abstenció de la FIC (1) i els vots en contra de CiU i ERC (6). Es tracta de 25.000 € per un pla estratègic de turisme mitjançant conveni amb la Fundació de la URV. 210.000 € de reclassificació de les empreses municipals (de transferències corrents a transferències de capital per a inversió), a més de la millora dels 2 poliesportius i 50.000 € per a màquines esportives.

09.- Afers sobrevinguts: s’aprova, per unanimitat, incloure al ple les obres encara pendents d’anys anteriors (incomplert per part de l’Estat espanyol) i que les incloguin en el pressupost de 2017. Es tracta de les obres pendents del passeig marítim de les cales, a Miami, amb un pressupost aproximat d’uns 12 milions d’€. Abans s’havia aprovat, també per unanimitat, la urgència d’aquest afer sobrevingut.

10.- Una moció, presentada per CiU que, al final i després d’un breu debat quant a la seva idoneïtat, es retira de la votació per al proper ple. Es tractava de demanar al ple que aprovés la moció per sotmetre a concurs públic els cartells de les festes anyals del municipi.

11.- Precs i preguntes: ERC pregunta per les obres del col·lector de Ponent que es preveu que s’acabin el 15 de desembre. També sobre l’asfalt i senyalització de la zona des del Normandia fins la platja Cristall. També pregunta sobre la tala de pins al Club Mont-roig per les queixes dels veïns i el perill. Quan seran operatius els contenidors soterrats del costat de l’església que fa mesos que no estan bloquejats (banda costa Vilà)? Queixes sobre la Festa de l’Oli Nou del 6 de novembre. Sobre la casa en ruïnes del c/ del Bisbe Macià 30 que sembla ser que ja hi ha el permís d’obres per enderrocar-la. ERC també critica al Sr. Alcalde que fes retirar les dues estelades de les dues rotondes de la carretera T-323 tot i que no són competència de l’Ajuntament.

CiU es queixa de l’aparcament de les motos davant l’aula de música, a Miami. També pregunta per què no es convoca la Comissió de Recursos Humans de l’Ajuntament per tractar del Pla d’Ocupació i poder-hi fer propostes noves. El Sr. Alcalde respon que es va just de temps, però que es convocarà.

El Sr. Alcalde aixeca la sessió faltant 10 minuts per a les 4 de la tarda, aproximadament.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Imatge del ple
Imatge del ple

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

icona-pdf

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Top