Ets aquí
Inici > General > Món Municipal > PLE ORDINARI DEL DIMECRES 10 DE MAIG DE 2017

PLE ORDINARI DEL DIMECRES 10 DE MAIG DE 2017

Miquel Anguera, “Beatet”

14-05-2017

(Hi van assistir tots els 17 càrrecs electes del Consistori).

No es va passar a l’aprovació l’acta del ple anterior perquè, donat el poc espai de temps des del darrer ple (26 d’abril), no s’ha pogut redactar totalment.

1.- Es dona compte dels decrets d’alcaldia del 471 al 616 de 2017. ERC comenta que troba contradictori que, a cops, en les actes de les JdGL surten només les inicials de les persones usuàries que acudeixen als Serveis Socials municipals i, en d’altres, el nom i els cognoms.

2.- S’aprova resoldre, en contra, les al·legacions presentades per PDeCAT sobre la RLT (relació de llocs de treball del personal de l’Ajuntament). Van votar contra les al·legacions del PDeCAT  l’equip de govern i C’s (9+1 vots). A favor de les al·legacions PDeCAT i ERC (4+2) i es va abstenir la FIC (1vot). ERC es queixa que no hi ha informació de dita relació enlloc; ni a les tauletes dels regidors (només

hi ha convocatòries). Tampoc estan d’acord en haver de votar conjuntament aquestes al·legacions i també considera que està poc treballada la llista d’aquests llocs de treball i que hi ha molts interrogants. PDeCAT es queixa pels dos càrrecs de confiança i que es podia haver fet per concurs. C’s es mostra, en un principi, d’acord en les queixes dels ex-convergents. L’alcalde es defensa dient que els càrrecs de confiança, per normativa, no tenen perquè passar per concurs, que ara s’ha votat pels llocs de treball i no pas per les persones i que s’han reservat 297.000 € per poder fer front a les despeses de la RLT.

3.- S’insta el govern d’Espanya, per unanimitat de tots els 17 regidors, perquè adopti les iniciatives legislatives que permetin als ajuntaments reinvertir els superàvits i poder millorar la qualitat de vida de llurs ciutadans. El regidor Gallardo troba injust que no es pogués invertir el superàvit. La regidora Aragonès creu que s’hauria d’invertir en temes socials.

4.- Afers sobrevinguts. No n’hi ha.

5.- Mocions. No se n’ha presentat cap.

6.- Precs i preguntes. C’s pregunta sobre la remodelació de la plaça de Miramar perquè no ho veu clar. Se’l contesta que primer caldrà saber què pensa el veïnat i després ja es decidirà. C’s també pregunta al regidor Gallardo sobre el padró d’empreses d’electricitat i de gas natural i aquest respon que hi ha un front judicial obert pel transport d’electricitat i gas en els municipis de l’estat i que ja es veurà com acaba. Es respondrà per escrit. La circulació pel passeig Marítim, canvi de sentit? La Policia Local creu que no seria positiu dit canvi de sentit i que, per tant, seguiria com fins ara.

ERC pregunta sobre el nou impost a les nuclears. Què aportarà? Es respon que hi ha en estudi un reglament (encara no aprovat) dels pobles que estan a l’entorn dels 10 km de les centrals i també com s’invertirà; això dependrà de la Generalitat i es va recordar que el 1r impost de la Generalitat a les nuclears fou tombat pel Tribunal Constitucional. ERC també preguntà al regidor López per què es denegà el permís al Centre de Dia per vendre objectes fets pels usuaris el dia de Sant Jordi a la plaça Nova i es respon que es va fer per celebrar la diada de Sant Jordi tots junts, mai per anar contra el Centre de Dia. També es preguntà sobre la llista d’espera; quantes places? Quant val? Es creu que  l’import frena els possibles usuaris, l’horari de 9 a 5 es creu que no és bo per als familiars. Respostes: hi ha 20.000 € per a ajuts als usuaris, val uns 680 € al mes, hi ha 5 places per a persones necessitades (2 de vacants) i l’Ajuntament hi té un pressupost d’ uns 50.000 € anyals. Cal recordar que el Centre de Dia està gestionat per una empresa privada, hi ha 30 places, i s’estudiaran totes les propostes que calgui. Darrera pregunta al regidor Redondo: i la gespa als camps de futbol? En pocs dies hi haurà projecte d’execució (de la mateixa empresa que ho va fer retardar), exposició pública i es creu que, a principis de juliol, es podran començar els treballs.

PDeCAT pregunta per la moció d’accessibilitat als parcs, es complirà la moció? L’alcalde respon que es mirarà de complir-ho. A la regidora Y. Pérez, sobre el nou espai de coworking, quantes persones i nivell d’activitat? En dues setmanes estan saturats, a Miami, i que hi va molta gent a consultar i també s’hi fa formació, es pregunten preus i informació diversa, hi ha promoció, xarxes, fulletons… Hi ha una subvenció d’Enresa de 25.000 €. També es recorda que el coworking de Reus ha tancat (era privat). Quantes banderes blaves s’han sol·licitat? Quatre, i n’hi ha 3 de concedides (Vienesos, Pixerota, Cristall i Lladres) la denegada és la darrera; sempre el problema són els accessos. També es pregunta com està el tema del solar del Casino al carrer Major. Cal recordar que va costar uns 120.000 € el 2005 i cal parlar amb Base pel tema recuperació i negociació per veure si es podés comprar. PDeCAT critica el coworking perquè abans de promoure’l calia veure si n’hi havia necessitat; també es pregunta pel procés participatiu de la plaça de Miramar, es respon que es farà un document per resumir el que ha dit la gent en l’enquesta i després encarregar el projecte i executar-lo. Es critica, per part del PDeCAT  que hi hagut gent que ha votat diversos cops… es posa en dubte per part de l’equip de govern… Falta visitar els veïns i els comerços de la zona.

S’acaba el ple a ¾ de tres de la tarda.

Imatge del Ple

Ple mes de maig

 

Top