Ets aquí
Inici > General > Món Municipal > PLE ORDINARI DEL 14 DE FEBRER DE 2018

PLE ORDINARI DEL 14 DE FEBRER DE 2018

Miquel Anguera, “Beatet”

22-02-2018

(Assistents: tots els 17 regidors/res. El ple comença a l’una del migdia)

1.- S’aproven, per unanimitat, les actes dels plenaris del 18-12-2017 i 15-01-2018.

2.- Es dona compte dels decrets: del 2097 al 2184 de 2017 i de l’1 al 279 de 2018. ERC pregunta el per què el butlletí municipal “Comunica” no ha arribat a tot arreu (p.e.: carrers Brussel·les i Calvari…). El govern en pren nota.

3.- S’aprova, per unanimitat, el conveni cooperatiu proposat per Base de la Diputació per la recaptació en constrenyiment de les liquidacions anteriors a l’1 de juliol de 2017 i de la seva memòria justificativa, la necessitat, oportunitat i impacte econòmic.

4.- Mocions. El PSC en presenta dues: la 1a per donar suport a la vaga feminista de 2 hores per al proper 8 de març (Dia de la dona treballadora). S’aprova amb 16 vots a favor i només l’abstenció de Cs, que criticava la barreja de conceptes de la moció. ERC hi dona suport però voldria més aclariments. El Sr. López diu que ho van comunicar al comitè de treballadors de l’Ajuntament. El PDeCAT també hi dona suport i pregunten si ho proposen als IES, a part de fer alguna activitat relacionada… El Sr. Redondo diu que la vaga (aturada) la convoquen els sindicats que són els que han de fer les propostes.

La 2a moció, vol la millora del finançament de les escoles bressol i reclamar a la Generalitat els diners pendents a favor de l’Ajuntament de Mont-roig. Cs s’hi mostra a favor. ERC diu que cal una solució política  i que és una estratègia del PSC per desgastar. ERC s’abstindrà. PDeCAT critica que el 2012 es va acabar amb les subvencions a les llars, gràcies a PP i PSOE i que la Generalitat ja s’ha compromès per quan hi hagi sentència ferma del TSJC. El govern diu que la moció només vol que es retornin els vora 300.000 € pendents (2012-2015). La moció s’aprova amb 11 vots a favor i l’abstenció del PDeCAT i ERC (4+2 vots).

5.- Afers sobrevinguts: n’hi ha un. S’aprova, per unanimitat, entrar-lo al ple per urgència. Prenen la paraula l’arquitecte municipal i el regidor d’Urbanisme, Tico Pérez. Es tracta de la transformació de la N-340 (av. de Barcelona) al seu pas per Miami com a via urbana i la modificació que cal fer al POUM vigent (també passeig Mediterrani i vials). Cal fer suspensions per evitar entrada de llicències d’obres durant 1 any o bé pròrroga a dos perquè, altrament, podria perjudicar els interessos de l’Ajuntament amb indemnitzacions a fer a particulars que haguessin entrat llicències d’obres.

L’arquitecte explica que l’av.de Barcelona, més la via del tren, i fins la platja no dona una bona solució en aquesta zona. S’ha encomanat un estudi a un despatx d’arquitectes de Barcelona experts en grans projectes. La FIC comenta que aquesta suspensió modifica un xic el POUM. ERC diu que la solució hauria de ser global (N-340 més la via del tren). El govern municipal diu que Foment els va comunicar que, abans de final d’any, els trens ja circularan per la nova via. S’aprova el punt amb cap vot en contra, 6 abstencions (PDeCAT i ERC) i els altres 11 vots a favor.

6.- Precs i preguntes. Cs es queixa que, durant les darreres pluges de principis de febrer, el pont que és a tocar de la Policia Local a Miami, estava inundat amb l’evident perill i pregunta què es pensa fer. El regidor Gallardo diu que demanarà informació i li farà arribar. També el regidor Velasco pregunta sobre les deficiències en els dos poliesportius municipals, en les deficiències de calefacció, megafonia… El regidor Tico Pérez explica que l’Ajuntament reclama a l’empresa constructora per les deficiències i que hi ha un aval depositat per l’empresa que es podria executar si no arranja les deficiències.

El Sr. Aragonès (FIC) també es queixa pel gual a la plaça de Fleming, a tocar de la policia, que és lamentable quan plou i que potser caldria tallar el trànsit.

ERC pregunta a la regidora Y. Pérez si hi haurà més cursos de formació i per a quan les inscripcions: a principis de març i que encara s’està consultant empreses per acabar l’oferta. També explica que s’aplicarà una fiança, que caldrà un 80% d’assistència i que es pot no tornar la fiança. Les ofertes sempre són obertes i gratuïtes, per a aturats  i també per a treballadors municipals. Posa l’exemple de Cambrils que cal pagar pels cursos (50-60 €) i cal haver-hi un mínim d’alumnes.

El PDeCAT pregunta pel projecte del Club de Mar que està desert. Se’ls respon que hi havia una empresa que no complia amb les bases, que el seu projecte no va agradar i es va desestimar. Ara s’ha fet l’estudi geotècnic i s’ha visitat la fàbrica de mòduls. S’espera, abans de finals d’any, tenir acabat l’estudi. També es parla de les dades  del 2017 de recollida selectiva de les escombraries i les comparatives amb el 2016 (rebuig 58,89 % el 2016 i el 59,92% el 2017). Pdecat també pregunta per l’enllumenat i les obres a les urbanitzacions privades. Nou han fet la cessió de l’enllumenat a l’Ajuntament i que des del gener ja hi ha el 100 % traspassat. L’empresa municipal ja té l’ordre de l’Ajuntament de fer el manteniment. A partir d’ara serà més llarg el període d’arranjar les avaries d’enllumenat a les noves urbanitzacions, perquè estan en garantia i abans de la reparació caldrà posar-se d’acord amb l’empresa responsable. També es queixa de la manca de neteja i jardineria al cementiri de Miami, especialment per les fortes ventades del novembre. També es pregunta pel suport als majors de 70 anys (moció del maig de 2016). El regidor López diu que respondrà al proper plenari. També posen l’èmfasi en els canviadors d’infants als espais municipals (des març 2017) a part dels poliesportius…

Feliciten la regidoria de Festes pel Carnaval i es recorden els problemes per les gomes del terra i que caldria tenir un sistema millor per a les lones del sòl. La solució seria tenir un edifici social per a les festes i diversos actes (un pressupost de 400.000 €), ja que els poliesportius només haurien de ser per a l’esport.

L’Alcalde parla de imminent reunió amb el delegat del govern Sr. Millo en relació amb el tren. També explica que es desmantellarà la via i que properament tindran una reunió amb el ministre de Foment abans d’un mes i també explica la reunió, ben positiva, dels 5 municipis veïns sobre el tema ferroviari.

El Sr. Alcalde aixeca la sessió després d’un ple d’1h i mitja, aproximadament.

20180222 Ple Ordinari 14 de febrer

Top