Ets aquí
Inici > General > Món Municipal > PLE ORDINARI DEL 10-02-2016

PLE ORDINARI DEL 10-02-2016

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Miquel Anguera, “Beatet”

14-02-2016

1.- S’aproven les actes de les anteriors sessions de l’11 de novembre i 18 de desembre (no assisteix al Ple la regidora Sra. Pérez).

2.- Es dóna compte dels decrets d’alcaldia, del 865 al 1027 (2015) i de l’1 al 70 (2016).

3.- Es dóna compte dels decrets dels regidors, del 379 al 472 (2015) i de l’1 al 55 (2016). ERC pregunta pels decrets 22, 23, 25 i 26, referents a les actuacions contra la processionària del pi en finques particulars al Club Mont-roig, i el regidor Gairal respon que ha estat degut a l’emergència de l’actuació (quan no es troba el propietari).

4.- S’aprova la celebració d’espectacles taurins a la Festa Major de Miami, per Sant Jaume 2016 (23 i 24 de juliol, a la plaça del Cinquantenari). 3 vots en contra: 2 d’ERC i 1 de la FIC.

5.- S’aprova, inicialment, la modificació puntual número 12 del POUM (canvi de qualificació de 2 illes al C/ d’Amunt i l’Era de Mont-roig). Dites illes no es consideren del nucli antic i, per tant, ara s’hi podran agregar i segregar parcel·les. ERC i CiU demanen més aclariments. S’aprova per unanimitat de tots els grups (16 vots).

6.- S’aprova l’adhesió expressa a la contractació de telecomunicacions, veu, mòbils i dades de l’Ajuntament que Localret està tramitant per als municipis de les comarques tarragonines. Produirà estalvi. S’aprova per unanimitat de tots els grups.

7.- S’aprova iniciar l’expedient per a la modificació de la forma de prestació de serveis que fan les empreses municipals, EMOMSA i EMSA. S’ha contractat una empresa que en faci valoració. La llei obliga a crear una comissió per valorar-ho amb un representant de cada grup municipal. CiU es queixa que per realitzar aquests estudis es contractin empreses externes (pel seu cost i perquè seria millor que ho fes personal de la Casa). L’alcalde diu que no hi ha especialistes interns per fer-ho. ERC pregunta: i si hi ha contradicció entre l’empresa externa i la comissió municipal? L’alcalde repeteix que no hi ha voluntat de privatitzar res. Abstenció de CiU i ERC (6).

8.- Afers sobrevinguts: no n’hi ha cap.

9.- Mocions. C’s en presenta 3. La primera contra la fòbia i l’abús escolar. ERC i CiU no hi estan gaire d’acord en la forma, el PSC amb matisos per la redacció. S’aprova amb l’abstenció d’ERC i la FIC (3 vots).

La 2a moció per canviar l’horari dels plens (C’s proposa les 7 de la tarda). No s’aprova (9 vots en contra, de l’equip de govern, i 7 a favor: C’s, FIC, ERC i CiU).

La 3a moció per celebrar plens alternatius a Mont-roig i Miami. S’exposa que es van gastar força diners per preparar la Casa de Cultura per als plens i que alternar-los no ho preveu pas la llei. No obstant, si fos possible jurídicament, la votació restà així: Sí, 7 vots a favor C’s, PSC, PMIMO i Mixt. Abstencions 7 CiU, ERC i Sr. Pellicer i No la FIC i Sr. Gairal.

ERC presenta una moció: contra el Pla Hidrològic del govern del PP. S’aprova malgrat el vot contrari del Sr. Gallardo i l’abstenció del Sr. Velasco.

CiU presenta 2 mocions. Una moció sobre: parcs infantils accessibles del municipi. Es va aprovar per unanimitat.

La 2a moció: condonar els deutes municipals (mitjançant treballs socials del deutor, previ informe d’Acció Social), a persones majors d’edat (es canvia, però als 16 anys). Caldria una nova ordenança municipal. El regidor Gallardo diu que cal estudiar-ho millor pel tema de la llei tributària i que és un tema ben complex. CiU diu que això ja es fa a Girona i en d’altres 20 municipis més, per tant, deu ser legal. Es deixa com un prec per a millor estudi i no es vota.

10.- Precs i preguntes. C’s denuncia que el 15-12-2015 va entrar 2 instàncies a l’Ajuntament, encara sense resposta. Una sobre la deixadesa i brutícia a urbanitzacions i l’altra la mancança de l’enllumenat a la plaça de la Pau de Miami. El Sr. Alcalde respon que cal millorar les respostes a les instàncies. També pregunta sobre l’enllumenat a la T-323 a l’alçada de la urbanització Mainou. El govern municipal respon que es tornarà a reclamar a la Generalitat i al ministeri de Foment. Per acabar, qüestió sobre problemes al Polivalent de Miami entre l’Associació i el personal del bar. S’estudia possibilitar un conveni, i actualitzar els preus (hi ha dos preus: més barat dins i més car fora del bar).

ERC pregunta sobre el Pla d’Ocupació previst per al febrer. El govern respon que ja tenen l’informe de l’interventor i que els el faran arribar. Sobre el PAM (Pla d’Acció Municipal): què es farà i què no es farà? La primera fase és per als treballadors, la segona per als grups municipals i la tercera per als convilatans. Quin pes tindrà cada fase? La tècnica municipal és la Sra. Valdivieso. ERC critica les deficiències en la neteja i posa d’exemple la neteja (per part d’una màquina) del polígon industrial de Les Sorts quan allí no hi viu ningú… (?). Es respon que Secomsa està a punt d’acabar un informe sobre la neteja en un mes o mes i mig. Crítiques a la contractació de personal per part de Secomsa (empresa de neteja viària), que no ofereix informació i que, mitjançant conveni, és l’Ajuntament qui contracta els treballadors. ERC recorda la visita del Col·legi d’Arquitectes, el proppassat 20 de desembre, criticant la manca d’un representant de l’Ajuntament al Mas Miró i recordant que sí que la ponència dels arquitectes havia parlat sobre Mont-roig quan s’havia dit que no havia estat així.

CiU criticà l’enllumenat a la Costa Zèfir, al Club Mont-roig i a la Platja Cristall i està d’acord en fer campanya de neteja de les erugues del pi i després facturar al propietari, i demana més actes de participació ciutadana i comissions, cosa que ja es demanà fa mesos. Es mostra d’acord en la crítica a l’equip de govern feta per ERC, en no haver estat rebuts per cap representant del Consistori, els arquitectes el 20 de desembre passat.

Després d’unes 2 hores de sessió, l’Alcalde aixeca l’acte.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Imatge del Ple
Imatge del Ple

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

Icona PDF

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Top