Ets aquí
Inici > General > Món Municipal > PLE ORDINARI DEL 09-03-2016

PLE ORDINARI DEL 09-03-2016

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Miquel Anguera, “Beatet”.

12-03-2016

(Excusen la seva assistència la Sra. Pérez, i els Srs. Chamizo i Andreu).

01.- S’aproven les actes de les darreres sessions del 27 de gener i del 10 de febrer.

02.- Es dóna compte dels decrets d’alcaldia (del 71 al 154 de 2016). ERC demana informació del núm. 94 sobre regal als nadons, fills de treballadors de l’Ajuntament.

03.- Es dóna compte dels decrets dels regidors (del 56 al 135 de 2016).

04.- S’aprova, per unanimitat, la compatibilitat amb un segon treball (temporal) del treballador de l’Ajuntament José Fco. Hidalgo Berlanga.

05.- S’aprova, inicialment (amb 8 vots de l’equip de govern), el ROM (Reglament Orgànic Municipal) que determina les normes i actuacions per als plens, comissions, regidors, etc. C’s i FIC s’abstenen (2 vots) i CiU i ERC hi voten en contra (4). CiU i ERC justifiquen el no perquè no se’ls ha acceptat cap al·legació, ni cap esmena (més de 20 de presentades), no hi ha hagut debat, no se’ls ha deixat participar i calia una comissió per al ROM. Ara estarà a exposició pública durant 20 dies i es tornarà a votar.

06.- S’aprova modificar el règim de dedicació dels regidors Gallardo i Pérez (PLAMIMO) amb 19.500 € a l’any, cadascú, i el 65% de dedicació (a favor el govern, i la FIC (9 vots), abstenció C’s i en contra CiU i ERC (4 vots). L’oposició demana explicacions que el Sr. Pérez els dóna, encara que hom pensa que calia fer-ho al principi del mandat i no ara.

07.- S’aprova, per unanimitat (14 vots), la modificació de crèdit núm. 3/2016 (activitats esportives) que anirà destinada a acords de patrocini per a José Carlos Pacheco, 500 € (BTT Sud-àfrica, cursa Absa Cape Epic 2016 ) i per a Moreno Hurtado, 1000 € (tir). També s’esmenta un nou conveni amb el C.E. l’Areny de 1.500 €. ERC comenta que hi ha entitats que cobren menys subvenció que aquestes 2 persones beneficiades. La FIC diu que potser s’hauria de treure de les activitats esportives al municipi (i per tant també la subvenció) i posar-la com subvenció a part. CiU demana augmentar la subvenció al Patronat de l’Ermita i la Sra. Esquius diu que es tindrà en compte per al 2017.

08.- S’aprova, per unanimitat, l’actualització de les tarifes dels taxis per al present 2016.

09.- S’aprova acceptar, per unanimitat, la renúncia al càrrec de regidor del Sr. Manuel Andreu (CiU). Properament caldrà presentar la persona que el substituirà. El Sr. Alcalde i el grup de CiU agraeixen al Sr. Andreu la seva dedicació a l’Ajuntament aquests anys.

10.- Afers sobrevinguts: no n’hi ha.

11.- Mocions:
C’s: Que la Generalitat pagui durant el present 2016 el seu deute amb el nostre Ajuntament que sobrepassa els 1.300.000 €. S’aprova per unanimitat (14 vots) tot i que l’oposició deixa clar que si no es paga és per culpa del govern del PP, a Madrid, que no compleix amb els seus compromisos.

CiU, 1a: que el deute dels ciutadans del municipi pugui ser pagat amb treball social a favor de la comunitat. El Sr. Gallardo diu que, en cas d’aprovar-se, hi podria haver problemes legals. No s’aprova (en contra equip de govern 7, a favor CiU i ERC (4) i 1 abstenció, C’s (Els Srs. Aragonès i Pellicer havien abandonat la sessió).
2a: Que els habitatges buits del municipi (propietat de les entitats bancàries) es destinin a habitatges socials (llei 14/2015). S’aprova amb 11 vots a favor i l’abstenció de C’s.
3a: Que l’IBI (la contribució) es pugui fraccionar en més rebuts, com a Tortosa, Calafell, Torredembarra… A petició del Sr. Gallardo, es deix damunt la taula per a millor estudi, en espera de poder-se informatitzar i obtenir més informació, donat que aquests impostos estant cedits a BASE ( Diputació de Tarragona).

PSC: Suport al CRT de Vila-seca Salou, en el tema de tirar endavant el projecte de Barcelona World. Es parla sobre referèndum a les nostres comarques, al Principat, als municipis, creació de llocs de treball, modificacions, projecte canviant i encara no del tot clar, més debat, etc. S’aprova amb els vots a favor del govern, CiU i C`s (9 vots), ERC s’absté (2) i el vot negatiu del Sr. Gairal, al govern.

Precs i preguntes:
C’s: pregunta sobre la recollida orgànica a l’hoteleria. També sobre les deficiències de la línia d’ADSL en llocs del municipi. Caldria preguntar a d’altres companyies, fins i tot informar-se sobre la fibra òptica, respon l’alcalde. Per acabar, pregunta sobre el PAM (Pla d’Acció Municipal) perquè té escassa informació; se’l respon que al proper plenari esperen tenir respostes sobre assistència, web, participació, etc.

ERC, mostra el malestar del Casal d’Avis de Miami, pels canvis que sembla ser que hi haurà i que cal comptar amb ells. El govern respon que no hi ha consens, encara, en les possibles solucions, i que es vol millorar el servei. També es pregunta al regidor Gairal per què s’ha escollit asfaltar primer el camí del mas d’en Ballester i com s’ha triat. Com va anar la reunió amb la Unió de Pagesos i perquè no ha estat primer el camí de les Noies. El Sr. Gairal diu que serà el primer del 2017. ERC també li critica que encara no té la informació sobre la tala de pins i l’ensulfatada contra la processionària del pi.

CiU, també es queixa pel PAM, perquè no se’ls havia convidat i se n’assabentaren per les xarxes socials. El Sr. Alcalde confessa alguna petita mancança i que el grup d’experts encara no ha fet valoració sobre el PAM. També torna a criticar l’enllumenat de Costa Zèfir i el Club Mont-roig que encara no està arranjat. CiU també es queixa de les multes per aparcament que sembla que es multi segons el lloc… El regidor Gallardo respon que Mont-roig és un municipi amb poca recaptació per multes. També es critica el govern de no haver-los informat de l’incendi del dia 3 de febrer. CiU també es queixa del portal de transparència perquè no s’hi informa del cost per assistència a les reunions i que l’oposició no ha rebut encara totes les actes de les comissions. El regidor Moreno pregunta si les reformes al poliesportiu duraran el temps previst i que cal avisar quan es desmantelli la uralita pel risc de l’amiant (hi ha l’IES, al futbol, la gent del voltant, etc. El regidor Pérez informa que s’està dins del termini i que el desmantellament el fan especialistes. També pregunta per les proves de running i sobre l’organització de la propera mitja marató de Miami del proper 26 de març, pel pressupost, previsions, etc. Se’l contesta que l’Ajuntament només ha signat un conveni amb evaSion running Reus (empresa privada, per 3 anys) i que per al present 2016 el cost és de 6.000 € i uns 8 o 9 mil per al 2017. S’aixeca la sessió, passades les tres.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Imatge del ple
Imatge del ple

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

Icona PDF

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Top