Ets aquí
Inici > General > Món Municipal > PLE EXTRAORDINARI DEL 6 DE MAIG

PLE EXTRAORDINARI DEL 6 DE MAIG

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Miquel Anguera “Beatet”

08-05-2015

És el penúltim Ple del mandat municipal 2011-2015 (en resta un, només, per aprovar les actes pendents). Dels 17 regidors, no hi ha assistit el Sr. Pedro Muñoz del PSC.

1.- S’aprova l’ordenança reguladora del preu públic del servei de transport escolar (el cost anual del servei és d’uns 193.700 €. La subvenció pública arriba als 189.000 €).

2.- S’aprova, inicialment, el reglament regulador del servei de transport de Mont-roig.

3.- S’aprova el reglament d’armament i altres mitjans de defensa de la policia local.

4.- S’aproven els models de declaració del registre d’interessos dels càrrecs electes locals, agafant el model elaborat per la Diputació de Tarragona.

5.- Es dóna compte del decret d’incorporació dels romanents procedents de l’exercici de 2014 per incorporar-los al pressupost del present 2015. A destacar el baix endeutament del nostre municipi amb un 58,65% i el pagament als proveïdors en uns sis dies.

6.- Es dóna compte del decret de liquidació de l’exercici de 2014.

7.- S’aprova la proposta de l’expedient de modificació de crèdit 6/2015, concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit finançats amb anul•lacions i baixes de crèdit. És la reparació dels dos poliesportius municipals (600.000 € per reparar el de Mont-roig i 800.000 € per reparar i ampliar el de Miami).

8.- S’aprova la reclassificació administrativa de caràcter econòmic del grup C2 a C1 dels membres de l’escala bàsica (agents i caporals) adscrits al cos de la policia local de Mont-roig per aplicació de la modificació de la llei 16/1991 de les policies locals mitjançant la llei 3/2015 de mesures fiscals, financeres i administratives.

9.- S’aprova la verificació del text refós de la desena modificació puntual del POUM de Mont-roig de supressió de la figura del polígon d’actuació urbana (PAU) i del pla de millora urbana (PMU) en alguns dels àmbits previstos del POUM. La Comissió d’Urbanisme de Tarragona ho havia aprovat el 26 de març proppassat (amb petits canvis), avui s’aprova dita verificació i es retorna a la Comissió d’Urbanisme per a la seva definitiva aprovació.
Acabat el Ple, el Sr. Alcalde fa dos reconeixements. El primer és per a 10 joves de l’IES Antoni Ballester, de Miami, que han estat seleccionats per participar en la 2a fase del concurs Repte Emprèn de la Caixa (és l’únic municipi de tot Espanya que aconsegueix que dos equips, entre 1800, passin a aquesta fase). Els guanyadors obtindran, com a premi, un viatge a Silicon Valley (EEUU).

El segon reconeixement és per agrair a la família de Joan Miró que ha fet pública la notícia de la donació al poble de Mont-roig de la finca del Mas Miró, edificis i tot el que continguin, més 500.000 €, en efectiu, que serviran per tirar endavant les obres que permetran obrir dit Mas al públic, el gran somni de Joan Miró (trobareu més informació al nostre web www.ressomont-rogenc.cat, a l’apartat de Miró i Mont-roig.

Després d’agrair als regidors i regidores la seva dedicació al municipi durant aquests 4 anys (2011-2015), l’alcalde, Ferran Pellicer, va aixecar la darrera sessió del Plenari.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Comments are closed.

Top