Ets aquí
Inici > General > Món Municipal > PLE EXTRAORDINARI DEL 21-12-2016. PRESSUPOSTOS 2017

PLE EXTRAORDINARI DEL 21-12-2016. PRESSUPOSTOS 2017

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Miquel Anguera, “Beatet”

28-12-2016

1.- El regidor Gallardo informa sobre els terminis previstos en la llei de Morositat.

2.- S’aproven els pressupostos municipals per al proper 2017 (exp. 692/2016) amb els vots a favor de l’equip de govern i C’s (9+1), l’abstenció de la Fic (1) i el vot en contra de CiU i ERC (4+2).

Es passa un powerpoint amb explicació de l’alcalde sobre els pressupostos (poc després es va interrompre el servei elèctric per poc temps, però des d’aleshores s’espatllà el projector ).

El pressupost per al nostre municipi, en el proper 2017, és de 20.787.917,14 €, amb un increment de l’11,82% respecte del present 2016. Tenim una població d’11.521 habitants (ha baixat una mica), atur del 26,34% i un endeutament de 880 € per habitant (rati del 57,32%. L’endeutament màxim que permet la llei és del 110 %). El pressupost municipal per al 2017, més el de les empreses, és de vora 29.400.000 €.

A partir de 2017 es dissolen les dues empreses municipals (EMSSA i EMOMSA) i se’n crea una de nova: NOSTRESERVEIS que és una EPE (empresa pública empresarial). La creació d’aquesta nova EPE comportarà, òbviament, una més gran partida en despesa de personal. NOSTRAIGUA continua com fins ara. La inversió prevista serà de 2.536.122,32 €  i anirà destinada a: 400.000 € a la plaça de les Oliveres a Miami i 350.000 a la de Miramar, a Mont-roig. Al Club de Mar (platja Cristall) s’hi destinen 275.000 € (el 50% provenint de subvenció) i 250.000 € van destinats a reparació de voreres i supressió de barreres arquitectòniques. Per acabar, 100.000 € seran destinats a la compra de software informàtic per a l’administració electrònica. També es millorarà part de la flota de vehicles de l’Ajuntament (amb cotxes elèctrics).

La taxa de permís d’obres és del 4% i durant el proper 2017 es retornaran 1,5 milions d’euros de préstecs.

En el torn d’explicació de vot, C’s va dir que donava l’aprovació als pressupostos, però que continuaria fiscalitzant l’equip de govern.

ERC, explicà que no s’havien donat prou explicacions del pressupost i que les inversions perillaven si no es podien vendre els terrenys que l’equip de govern pretenia, que no trobava bé que es comparés el preu de la taxa d’obres amb ciutats com Reus i Tarragona i criticava d’altres aspectes del pressupost, com la creació de llocs de treball, alguns augments de partida, la baixa en seguretat ciutadana i els 2 càrrecs de confiança. No obstant, ERC agraí a la regidoria d’Hisenda i als seus treballadors l’esforç i dedicació en la confecció d’aquests  pressupostos.

CiU, va agrair igualment el treball de la regidoria d’Hisenda i va criticar la pujada de l’IBI, la poca despesa en promocionar els polígons industrials, pocs recursos per als emprenedors, la baixada de l’ajuda a la compra de llibres escolars (del 50 al 25%), l’excessiu cost del Club de Mar (275.000 €) i va demanar més pressa en el desenvolupament del projecte del Mas Miró. CiU també va criticar la cursa atlètica de Miami que ha estat molt deficitària,  la pretesa venda de terrenys municipals i la pressió fiscal als ciutadans.

3.- S’aprova la plantilla del personal de l’Ajuntament per al proper 2017 (exp. 396/2016), amb els vots de l’equip de govern i C’s (9+1), l’abstenció de la FIC (1) i el vot en contra de CiU i ERC (4+2).

4.- S’aprova la relació de llocs de treball de l’Ajuntament proposat per l’equip de govern amb els seus vots i el de C’s (9+1), l’abstenció de CiU i la FIC (4+1) i els vots contraris d’ERC (2).

5.- Precs i preguntes: CiU pregunta per les conseqüències de la pluja dels darrers dies al pavelló municipal de Mont-roig, donat que l’aigua entrà per una porta lateral i criticant la manca d’encesa de la calefacció.

ERC pregunta per la denúncia presentada al conveni amb el Centre Miró, aprovada en Junta de Govern del 23 de novembre proppassat per l’equip de govern “… per tal de fer un major estudi i revisió dels acords signats en el conveni del 2006”. Quines condicions i característiques dels acords del futur conveni? En què consistiran?

El Sr. Alcalde aixeca la sessió.

A l’arxiu annexat podeu veure els pressupostos detallats.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Imatge del ple
Imatge del ple

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

icona-pdf

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Top