Ets aquí
Inici > General > Món Municipal > PLE EXTRAORDINARI DEL 18-12-2015

PLE EXTRAORDINARI DEL 18-12-2015

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Miquel Anguera, “Beatet”

26-12-2015

1.- S’aprova modificar el règim econòmic financer previst al contracte marc per deixar sense efecte pagar el cànon que l’empresa municipal Nostraigua ha d’abonar a l’Ajuntament per la gestió del cicle integral de l’aigua (es preveien al voltant d’uns 100.000 € l’any). Hi voten en contra la FIC (1), ERC (2) i CiU (4), total: 7 vots.

2.-S’aprova el pressupost municipal per al 2016 de 18.590.607 €. Hi voten en contra la FIC, ERC i CiU, total 7 vots.

En l’explicació dels pressupostos s’ha informat que s’ha demanat una operació creditícia d’1,6 Md’€ al Banc de Santander, que hi ha una bona liquiditat (per això es poden avançar les obres als poliesportius municipals) i que la Generalitat devia a Mont-roig, al passat novembre, 1 milió d’euros aproximadament. També es va dir que la gespa artificial als camps de futbol municipals es finançaria amb el servei anomenat renting.

Tal com hem explicat, encara no es podien contemplar les inversions d’uns 600.000 € per al col·lector de Ponent a Miami i la millora de l’enllumenat públic per uns quatre milions. Properament es farà el PAM (Pla d’Acció Municipal) on es vol que hi participin tots els grups municipals i la ciutadania.

La FIC critica que no hi hagi, al pressupost, un equipament polivalent per a Mont-roig, que s’havia apujat el servei d’escombraries en uns 115.000 € quan s’havia dit que no augmentaria. També criticà que no hi hagués l’interventor en parlar dels pressupostos.

C’s va preguntar qui era el responsable de la situació econòmica de l’anterior mandat (2011-2015). El regidor Velasco anuncià que votaria a favor dels pressupostos.

ERC, anuncià que hi votarien en contra i explicà motius, entre ells: no havien pogut participar en la seva confecció i el voldrien més obert i que dits pressupostos no tenen en compte la realitat del municipi. Van trobar correcte la partida per dotar la compra de llibres per a l’escola i l’ajuda a la malnutrició infantil, encara que no era suficient. També es va critica la senyalització al municipi, que la millora als camins no especifica quins són, que Alcaldia havia augmentat la seva partida en 21.000 € i en canvi baixa el pressupost per a Joventut, les llars d’infants, la formació continuada i, en canvi, augmenta la partida dels òrgans de govern.

CiU, critica que pagarem més impostos per l’augment del Cadastre, que només hi ha 200.000 € per als parcs i jardins i que, en canvi, augmenta el diner destinat a Alcaldia i Comunicació. També criticà l’insuficient partida per a Acció Social, una deficient senyalització turística i que Promoció Econòmica havia abaixat en 20.000 € l’aportació a la Fira de Mont-roig i que no es promocionessin els polígons industrials del municipi. També mostra dubtes en el PAM. També anunciaren que hi votarien en contra.

3.- S’aprovà la plantilla del personal de l’Ajuntament per al 2016. La FIC es va abstenir i ERC (2) i CiU (4) hi votaren en contra. També s’informà que el gerent que s’havia contractat per a l’Ajuntament feia ben poc, havia estat acomiadat per no respondre als objectius marcats. L’Alcalde indicà que, probablement, es cobreixi la plaça.

4.- D’afers sobrevinguts no n’hi hagué cap.

5.- C’s presenta una moció perquè l’Ajuntament doni servei a les autocaravanes que passen pel nostre municipi. La majoria de grups pensen que això seria fer una competència deslleial als càmpings que ja donen aquest servei. Tots els grups, excepte C’s òbviament, hi voten en contra.

6.- Als precs i preguntes, C’s creu que les comunicacions de l’Ajuntament (que són bilingües), a l’hivern també s’haurien de fer en més idiomes. L’alcalde respon que, a l’estiu, ja es fan en més idiomes i que a l’hivern en català i castellà és suficient.

ERC, pregunta pels motius de l’acomiadament del nou gerent (un mes i mig). L’alcalde respon que no havia complert les expectatives i que no tenia feeling amb els treballadors. Sobre la moció del PSC, quant a la violència de gènere, ERC diu que malgrat haver-hi la regidoria de Dones, no s’havia organitzat cap acte sobre el tema. La regidora pertinent respon que no hi ha pressupost. ERC també critica que, a l’acte de l’encesa de l’enllumenat per Nadal, la regidora Sra. Esquis, amb el seu cant va prendre el protagonisme a l’Aula de Música.

CiU també preguntà pel tema de l’acomiadament del nou Gerent i desitja al Sr. Alcalde que tingui més sort la propera vegada que n’esculli un altre. Per acabar, CiU també va criticar la marxa del Ple d’un regidor de l’equip de govern i que creu que no s’hauria de poder marxar abans de la finalització de dit Plenari, tota vegada que se li volia posar alguna qüestió. El Sr. Alcalde respon que no es pot jutjar la marxa d’un regidor perquè hom no en sap els motius que, evidentment, han de ser prou importants.
RESUM EXPLICATIU DE L’EQUIP DE GOVERN ALS PRESSUPOSTOS 2016.

L’Ajuntament aprova un Pressupost Municipal per al 2016 de 18.590.607 €.

• El govern municipal ha explicat que es tracta d’uns comptes “de transició” que fomenten les polítiques d’ocupació i la millora dels serveis i l’espai públic.

• Els pressupostos per al 2016 deixen la porta oberta a ser modificats un cop aprovat el Pla d’Acció Municipal 2016-2019 (PAM), que recollirà propostes de la ciutadania en els propers mesos.

El pressupost per al 2016 suposa un increment del 7,47% respecte del de 2015, després de 4 anys amb pressupostos marcats per un pla de sanejament i ajust. Ara s’enceta una nova etapa en què s’incrementen, pràcticament, totes les partides.

L’Ajuntament té capacitat suficient per endeutar-se i executar les propostes que puguin ser plantejades (només té un 49% d’endeutament). Es preveu un impuls de les polítiques de promoció econòmica i ocupació per tal de lluitar contra la taxa d’atur d’un 28,63%. Es crearà un espai d’emprenedoria i suport empresarial a Miami Platja. També es fomenta el turisme i es milloraran les platges.

Des del Pla de Barris es preveuen impulsar projectes de caire social, lligats a la generació d’oportunitats per a joves i dones prioritzant les polítiques de serveis a les persones, com les socials, que preveuen la prevenció de la malnutrició infantil.
El segon eix important és la millora dels espais públics donat el baix nivell de manteniment i degradació de diverses àrees.

El període mig de pagament als proveïdors és de menys de 30 dies i el rati d’endeutament és del 49%. L’endeutament per habitant és de 940 euros i el romanent de tresoreria és de més de 4 milions. El ple també ha servit per aprovar la plantilla de l’Ajuntament per al 2016 que estarà formada per 103 treballadors.

També es van aprovar els pressupostos de les empreses municipals EMSSA (2.457.138,24 €, un 7,57% més que el 2015) i EMOMSA (1.6978.117,24 €, un 10,2 % més que l’any anterior.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Imatge del Ple
Imatge del Ple

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

pdf

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Top