Ets aquí
Inici > General > Món Municipal > PLE EXTRAORDINARI DEL 15-11-2017

PLE EXTRAORDINARI DEL 15-11-2017

Miquel Anguera, “Beatet”

20-11-2017

(La regidora Yolanda Pérez va excusar la seva assistència. El ple és extraordinari per ser festiu el primer de novembre).

1.- S’aproven les actes anteriors dels dies 2, 11 i 30 d’octubre. No obstant el PDeCAT recorda les paraules del Sr. Alcalde al consell de Nostreserveis i que celebrar el ple el dia 30 d’octubre ja no tenia sentit perquè l’article 155 ja estava en vigor. Cs no acaba d’entendre aquests comentaris sobre l’acta.

2.- Es dona compte dels decrets d’alcaldia del número 1715 al 1881 de 2017.

3.- Medi Ambient. Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES). Hi ha un estudi per reduir l’emissió de CO2, abans del 2020, en 13.889 tones. També es vol portar campanyes de conscienciació a les escoles. S’aprova per unanimitat.

4.- Es dona compte del retiment del seguiment  del Pla d’Ajust del III trimestre de 2017. És l’informe d’Intervenció que ja es va donar a la Comissió Informativa. És preceptiu.

5.- S’aprova l’expedient de modificació de crèdit número 19/2017, concessió de crèdit extraordinari finançats amb majors ingressos procedents de subvencions (Enresa). Parlem de 383.000 € i 18.000 més i es tracta d’inversions al camp de gespa de Miami, al departament de Comunicació, vehicles per a l’empresa municipal Nostreserveis, etc. Les baixes de crèdit seran a finals del present exercici. S’abstenen la FIC, ERC, i PDeCAT (1+2+4=7 vots). Els altres 9 vots a favor.

6.- S’aprova el Pla Especial Urbanístic (aprovació per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona) i es tracta d’un projecte del Pla Especial Urbanístic en sòl no urbanitzable en l’àmbit del càmping de La Torre del Sol. S’aprova per unanimitat.

7.- No hi ha afers sobrevinguts.

8.- Es presenten dues mocions. La primera la presenta el PDeCAT que demana que es reculli i preservi, per al seu arxiu posterior, tot el material possible dels fets de l’1-O (tant el recollit per la ciutadania, com el que hi ha a les xarxes). És una iniciativa del Consell Comarcal i dels Arxivers de Catalunya. La regidora de Cultura diu que l’Arxiu Municipal recollirà el material. S’aprova amb els vot en contra de Cs i el regidor Gallardo. El Sr. Aragonès es queixa de la postura de Cs.

La 2a moció la presenta el PSC i demana que s’alliberin el vicepresidents i els set consellers presos (ex, diu la moció), malgrat que cal respectar les decisions judicials, la legalitat i la independència del poder judicial. La regidora Esquius veu desproporcionat tenir-los a la presó. Hi ha un ample debat amb les diferents postures dels diversos grups. PDeCAT és especialment dur contra el PSC, també ERC. PSC es defensa contra els partits independentistes i al final s’aprova la moció amb el vot en contra del Sr. Velasco i el Sr. Gallardo i l’abstenció del regidor Tico Pérez. Els altres 13 regidors, a favor.

9.- Precs i preguntes. El regidor Tico Pérez es queixa que es dedica massa temps a les mocions i temes polítics i no pas al municipi.

ERC, pregunta si ja és oficial el canvi de nom del tram del camí de les Arenes pel de l’1-O. El Sr. Alcalde respon  que sí, tot i mancar el temps de la informació pública preceptiva; després el cartell i ja estarà. ERC també és queixa de la poca informació que reben a la Junta de Portaveus i si han parlat a l’equip de govern de la possible apagada de llums per Nadal en suport als presos polítics; si no es du a terme, es podrien apagar una hora al dia els dos arbres de Nadal (un a Mont-roig i un a Miami) i posar-hi un llaç groc. El proper plenari seria el 18 de desembre i no el 20 (per les eleccions del 21D) i es lliurarà un informe al subdelegat del govern de Madrid a Tarragona pel fets de l’1-O. ERC també pregunta pels 7 pisos ocupats a l’edifici Garbí i pregunta si s’ha avançat en aquest tema. I els serveis jurídics? La propietat no s’ha pronunciat (el banc), i el gabinet jurídic li ha demanat una reunió i es mirarà què cal fer. El regidor Sr. López, amb una reunió amb propietat, policia local i ocupes diu que hi ha un problema de convivència entre aquests i els altres veïns. També es pregunta al regidor Sr. Redondo per les instal·lacions esportives i si hi ha coses pendents; respon que no està tot acabat: els vestidors aviat i a Miami s’està acabant. S’acaba un estudi econòmic per posar preus públics i es refarà el corredor a tocar del velòdrom (que està malmès). També es farà un estudi lumínic perquè a les pistes de pàdel hi ha poca llum. També hi ha pendent els marcadors electrònics a Mont-roig i Miami. La FCF (federació catalana de futbol) els hauria de finançar; altrament, caldrà buscar alternatives.

El PDeCAT, pregunta per què s’ha fet fora el responsable de l’àrea econòmica i turisme i se’l respon que ha volgut plegar per altres projectes. També pregunta, com al ple del 14 de juliol, què tal el socorrisme a l’estiu. Se’l respon que l’empresa ara ha demanat pròrroga per a l’estiu 2018-19. El Sr. Chamizo creu que s’ha amagat informació i que el govern municipal improvisa. Es pregunta al regidor Gallardo (com al ple del juliol) com està el tema dels coixins berlinesos al carrer d’A. Sardà després de 4 mesos; se’l respon que encara no s’han concretat les finques municipals que han d’entrar en la subhasta, que ho mirarà i ho podrà informar. El PDeCAT també pregunta si hi ha convocatòria del Consell Escolar municipal i se la respon (a la regidora Margalef), que aquesta setmana s’enviarà l’ordre del dia, que es presentaran els objectius per aquest curs i els hi farà arribar. La mateixa regidora també pregunta pel Pla Educatiu d’Entorn i què s’ha fet fins ara; el regidor Sr. López respon que volen cohesionar com en la trobada esportiva de tres centres i que fins ara ha estat positiu.

S’informa, per part del Sr. Alcalde, que hi haurà un ple extraordinari el proper dimecres, 22 de novembre, per a les meses de les eleccions del 21D, que al proper 2018 a Base es podran pagar l’IBI, l’impost de vehicles i les escombraries en quotes de 10 mesos i el Sr. Pellicer diu que hi haurà una actuació municipal al camí de la urbanització del Club Mont-roig, a final de mes.

S’aixeca la sessió a ¾ de tres de la tarda.

20171120 Ple

Top