Ets aquí
Inici > General > Món Municipal > PLE 13-04-2016, ORDINARI

PLE 13-04-2016, ORDINARI

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Miquel Anguera, “Beatet”

15-04-2016

1.- S’aprova per unanimitat l’acta del passat Plenari del 9 de març.

2.- Es dóna compte dels decrets d’alcaldia (del 155 al 263 d’enguany).

3.- Es dóna compte dels decrets dels regidors (del 136 al 191 de 2016).

4.- La nova regidora pel grup municipal de CiU, Annabel Garcia Echevarria, pren possessió del seu càrrec després de la renúncia del regidor Manuel Andreu Ruiz el passat 9 de març. La fórmula emprada per a la promesa fou la de l’AMI.

5.- S’aprova la designació dels nous membres del Comitè d’Avaluació i Seguiment del Programa de Barris de Miami. Dit Comitè resta així; pel Consistori: F. Morancho, F. Pellicer, J. Gallardo, J.M. Gairal i Y. Pérez. Veïns: Andrés Ramos i Rosa Tejero, un representant del Casal d’Avis, Club Athletic de Miami, Associació de Comerciants i un altre de l’Associació d’Hosteleria de Miami (FIC s’absté. Tots els altres a favor).

6.- S’aprova el nomenament dels regidors representants al Consell Escolar Municipal (encara no s’ha fet cap reunió en aquest mandat). Són 7 representants (1 de cada grup municipal, excepte el Grup Mixt). President: Sr. Alcalde. S’aprova per unanimitat.

7.- Es dóna compte del decret d’Alcaldia de la liquidació de l’exercici de 2015, amb un romanent de tresoreria de 4.534.161,88 €. També s’indica que el termini de pagament a proveïdors és de 2,67 dies i que l’endeutament municipal és del 57,84% (el màxim legal és del 110%). S’incorpora al Ple el regidor E. Redondo.

8.- Es dóna compte del decret d’incorporació de romanents procedents del pressupost de 2015, al present de 2016.

9.- S’aprova la proposta de modificació de crèdit núm. 6/2016 finançats amb anul·lacions o baixes de crèdit i/o nous i majors ingressos. Els diners, uns 680.000 €, de la modificació de crèdit aniran destinats a: reformes Casa de Cultura 138.000 €, aula informàtica Casal d’Avis Miami 9.000, fanals al Riu Llastres 8.000 €, millora del paviment passeig Mediterrani 369.000 €, dues sales al Polivalent 27.000 €, pistes de bitlles davant Polivalent Miami 2.500 €, pas inferior del tren al carrer Oleastrum 29.000 €, remodelació oficines Municipals a Miami 30.000 €, sistema contra incendis a l’Ermita 6.000 €, Pla Estratègic del municipi (treballs empresa externa) 35.000 €, etc. L’oposició es queixa de la poca informació rebuda dels projectes a fer. Voten en contra ERC i la FIC (3 vots) i els altres 14 regidors a favor.

10.- S’aprova el Pla Estratègic per a les subvencions a entitats del municipi per al període 2016 – 2019 i les bases reguladores per a la concessió. CiU es queixa que hi ha subvencions a particulars més alts que no pas a les entitats. ERC demana votar-ho al proper Ple de maig, però no es creu convenient perdre un mes. Vots en contra: 4 de CiU i una abstenció de la FIC; els altres 12 regidors a favor.

11.- Afers sobrevinguts: no n’hi ha.

12.- Mocions: ERC en presenta una contra l’acord de la UE amb Turquia sobre els refugiats, però la retira per votar-ne una altra semblant conjuntament amb tots els grups.

La 1a d’ERC: Moció de suport a les entitats del 3r Sector Social de Catalunya i de rebuig a la gestió estatal dels fons procedents del 0,7 % de l’IRPF perquè moltes ONG deixaran de rebre ajuts per poder continuar treballant. S’APROVA amb els vots a favor de 14 regidors i 2 en contra (Gallardo PMM i Velasco C’s). El regidor V. Pérez s’absté.

La 2a d’ERC: Moció per a la regularització del Cadastre. Vist el malestar en el món agrari es demana que la Direcció General del Cadastre elabori una ponència específica per als usos agrícoles vinculada al rendiment de les construccions i que apliqui coeficients reductors per corregir una valoració cadastral més onerosa per al món rural. Com exemple, diríem que ara es podria equiparar una bassa a una piscina i una granja a una nau industrial. S’APROVA amb els 8 vots a favor d’ERC, CiU i Ara (2+4+2); Sr. Gallardo, vota no i 8 abstencions (PSC-Sr. Pérez +FIC + C’s).

La 3a Moció: De rebuig a l’acord de la Comunitat europea amb Turquia perquè augmenta la crisi dels refugiats i que atempta contra els més elementals drets humans. Demanar al Congrés espanyol que bloquegi l’acord per evitar l’atzucac de les ONG que no poden treballar adequadament a favor dels refugiats en la seva situació desesperada. S’APROVA per unanimitat de tots els presents.

13.- Precs i preguntes: C’s demana al regidor Redondo que faci una valoració de les festes de Sant Josep a Miami que considera de poca participació. També es queixa de la senyalització i de les tanques de la mitja marató del 26 de març i també pregunta per què el programa de dites festes només estava redactat en català. També demana un reconeixement als esportistes d’elit del municipi. El Sr. Alcalde respon que les festes de Sant Josep són més locals i que per Sant Jaume i a l’estiu també es fan, òbviament, en castellà.

ERC pregunta quan es faran públiques les propostes del PAM (Pla d’Acció Municipal) i la participació ciutadana. ERC també s’ofereix per ajudar a fer pinya i aconseguir l’obertura del CAP de Miami les 24 hores, cosa que el Sr. Alcalde agraeix.

CiU torna a esmentar els actes vandàlics a la zona esportiva a Mont-roig. També es pregunta per l’acte esportiu del proper 17 d’abril a Miami (Eternal running), on sembla ser que hi haurà vora 4.000 inscrits per si fos possible portar-lo també a Mont-roig. Alcaldia respon que primer cal valorar-lo i després ja en parlaran. També es pregunta per si es coneix l’import que es cobrarà de la taxa a les nuclears. Es respon que s’està confeccionant el reglament per la seva distribució.

PSC el regidor López agraeix al Sr. Redondo la feinada que es fa a l’àrea d’esports.

El regidor Tico Pérez (PLAMIMO) dóna la benvinguda a la nova regidora de CiU, Annabel Garcia i agraeix al regidor sortint, Manuel Andreu, el seu treball en els seus gairebé 5 anys al Consistori. El Sr. Alcalde aixeca la sessió.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Imatge del ple
Imatge del ple

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

Icona PDF

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Top