Ets aquí
Inici > General > Noticiari > EXPROPIACIÓ FORÇOSA DE LA CASA DEL CARRER DE L’HOSPITAL, 40

EXPROPIACIÓ FORÇOSA DE LA CASA DEL CARRER DE L’HOSPITAL, 40

Miquel Anguera, “Beatet”

17-11-2021

En el passat ple ordinari del 10 de novembre, el consistori mont-rogenc va aprovar, entre d’altres coses i per unanimitat dels 15 regidors presents (els regidors Abbas i Franco van excusar la seva assistència), l’inici dels tràmits per a l’expropiació forçosa de la casa del carrer de l’Hospital número 40, que dona accés al portal de la Canal i a la torre que formava part de les antigues muralles de Mont-roig. L’expedient de dita expropiació és el núm. 3521/2021 i ens parla dels perills i riscos de dita casa que ja fa molts mesos que té uns ferros i unes cordes a les escales del carrer de l’Hospital, vers el Portal, per evitar que els transeünts s’apropin a l’alta paret de dita casa pel perill d’ensorrament de la barbacana i façana.

A la portalada de pedra hi posa: “ANY 1769” i per anar a la torre del portal i al seu terrat cal anar-hi, forçosament, per la porta amb el número 40, com ja hem dit. La torre del portal de la Canal, segons Baptista Nogués i Grifoll, “Melitino”, data del segle XI segons ell mateix va publicar a Ressò mont-rogenc, núm. 14, a la plana 10, any 1985. També Riba i Mestre ens parla de dit portal a la pàg. 43 i 60 del seu llibre que l’any 1983 l’Ajuntament el va intitular, erròniament, com a:“Història de Mont-roig”.

Creiem que és una bona decisió del Consistori mont-rogenc, perquè el portal de la Canal és un BCIL (bé cultural d’interès local, segons el vigent POUM de 2007) i podria esdevenir un BCIN (bé cultural d’interès nacional espanyol) segons el decret del 22-04-1949, sobre “Protecció dels Castells Espanyols”.

Esperem que l’expedient d’expropiació forçosa i el posterior projecte de reforma i restauració del portal de la Canal, la torre del portal i la casa arribi a bon port el més aviat possible. Serà una molt bona millora del nostre patrimoni municipal.

Vista de la casa núm. 40 des del carrer de la Pica
Any 1769 a la portalada de la casa
Vista del Portal de la Cana li la seva torre
Top