Ets aquí
Inici > General > Miró i Mont-roig > EL WEB DEL CENTRE MIRÓ: EL LLOC AMB MÉS INFORMACIÓ SOBRE MIRÓ I MONT-ROIG

EL WEB DEL CENTRE MIRÓ: EL LLOC AMB MÉS INFORMACIÓ SOBRE MIRÓ I MONT-ROIG

Junta del Centre Miró

15-01-2020

Qualsevol persona que vulgui conèixer informacions sobre fets de la relació de Joan Miró amb Mont-roig, des de qualsevol punt del món, ha de cercar-les al web del Centre Miró. Cap altre web dedicat al nostre universal artista descriu a bastament, i amb detall, aquesta important relació.

També permet entendre gran part de l’obra de Miró, doncs a Mont-roig cal situar les arrels de la seva expressió pictòrica.

Podem dir, amb satisfacció, que rebem prou consultes sobre aquesta relació, sobre alguns aspectes de la seva vida i obra, tant d’estudiosos com d’institucions.

Durant els 14 anys (2005-2018), que el Centre Miró va disposar de l’espai expositiu de l’Església Vella de Mont-roig, a més de l’activitat de les visites i del muntatge d’exposicions adients al tema, va anar desenvolupant una rellevant recerca d’informacions sobre la relació de Joan Miró amb Mont-roig. Havien estat 65 anys d’estades continuades (del 1911 al 1976).

Aquest treball de recerca es pot concretar en dos llibres: “Joan Miró i Mont-roig: pal de ballarí (1911-1929)” (Arola Editors, 2012) i “Joan Miró i Mont-roig: el xiscle de l’oreneta (1930-1983)” (Arola Editors, 2018); ambdós de Martí Rom. En total, més de 600 pàgines.

També hem anat publicant, durant tots aquests anys, textos sobre temes concrets de Miró i Mont-roig a la revista “Ressò mont-rogenc”, primer en paper, i des de 2015 en aquest web. 

Tots aquests textos ara estan disponibles al web del Centre Miró: http://centremiro.com/

També hi trobareu informacions, entre d’altres, sobre els 7 Caps de Setmana Mironians, les exposicions mironianes que vam dur a terme, un resum de premsa amb 106 articles de diaris o revistes, els Ninots mironians, l’Itinerari “3MR: Mirar, Miró, Mont-roig”…

A l’apartat “Centre Miró” hi podeu trobar un clip documental de 3 minuts sobre l’espai expositiu del Centre Miró (2010). També si accediu a:

També a l’apartat “Caps de Setmana Mironians”, hi ha un reportatge de 10 minuts sobre el “III Cap de Setmana Mironià” (2007). És: “Safatans mironians”. També si accediu a:

Aquests dos reportatges documenten part del que fou el treball expositiu i les activitats del Centre Miró. Formaran part de la memòria visual històrica de Mont-roig, d’una remarcable experiència.

A l’apartat “Notícies”, es pot seguir per ordre cronològic (pràcticament) tota l’activitat desenvolupada pel Centre Miró, així com les informacions relacionades més rellevants. Són 113 “notícies” on s’hi pot trobar: l’assemblea de socis fundadors del 15 d’octubre del 2004 (notícia “01”), conveni amb l’Ajuntament del 30 de novembre de 2006 (notícia “10”), importants reportatges televisius (notícies “16” i “29”), Centenari Miró 2011 i assetjament de l’Ajuntament encapçalat per l’alcalde Fran Morancho (notícies “41”, “42” i “44”), enregistrament d’un documental per als Estats Units (notícia “47”), programa “Divendres” de TV3 del 28 de febrer del 2012 (notícia “55”), pessebres mironians (2011: notícia “52”, 2012: notícia “66”, 2014: notícia “81”), elaboració d’un quadre de safatans de Mont-roig a la Fundació Miró (notícia “79”), exposició sobre les cinc barraques de pedra seca de Mont-roig que el 21 de novembre de 2014 s’havia iniciat l’expedient de declaració de “Bé cultural d’interès nacional” (BCIN), en la categoria de Zona d’Interès Etnològic (notícia “86”), denúncia de la fi del conveni per part de l’Ajuntament encapçalat per Fran Morancho el 23 de novembre de 2016 (notícia “98”), pessebre amb les cinc barraques declarades BCIN (2016: notícia “99”), tancament de l’espai expositiu del Centre Miró (notícia “105”), enregistrament d’un programa de la televisió francesa ARTE el maig del 2018 (notícia “107”) i donació de material expositiu a l’Escola Mare de Déu de la Roca i a l’Institut Antoni Ballester de Mont-roig (notícies “108” i “111”).

Cal remarcar que, a la notícia “113”, hi ha un recull del material audiovisual accessible a Internet sobre el Centre Miró i les seves diverses activitats. Són 14 documentals i programes de televisió.

Com dèiem abans, són memòria històrica d’un Mont-roig important com a punt d’atracció de visitants que omplien els carrers, tot admirant les activitats culturals del poble i que tenien ressò més enllà del municipi i posaven Mont-roig en els titulars dels diaris.

Per acabar, no estarà de més recordar unes quantes dades sobre l’experiència expositiva del Centre Miró:

Des del març de 2005 al 31 de març de 2018 vam tenir 78.011 visitants. Gairebé uns 6.000 visitants per any (exactament: 5.939), i una mitjana de 28 visitants al dia.

El Centre Miró va produir 19 exposicions.

Els fulletons (del Centre Miró i de l’itinerari “3MR: Mirar, Miró, Mont-roig”) i les guies del Centre Miró estaven en 6 idiomes: català, castellà, francès, anglès, alemany i rus.

Els fulletons de “Barraques de pedra seca” estaven en català i castellà.

Es van celebrar 7 edicions del “Cap de Setmana Mironià”. Es van reproduir 228 quadres de Joan Miró, amb 57 aportacions d’artistes locals.

Del març de 2005 al desembre de 2017 van sortir 178 articles als mitjans de comunicació. Uns 14 articles per any.

Es van fer 15 reportatges per a les televisions i documentals sobre el Centre Miró. Dels quals, 4 eren estrangers (Estats Units, Anglaterra, Itàlia i Polònia).

Tot això es va acabar el 2018 per una decisió de l’equip de govern de l’Ajuntament.

.

.

Top