Ets aquí
Inici > General > Món Municipal > PLE ORDINARI DEL 8 DE MARÇ. RECONEIXEMENT AL MODEST MUNTÉ

PLE ORDINARI DEL 8 DE MARÇ. RECONEIXEMENT AL MODEST MUNTÉ

Redacció

21-03-2017

(No hi assisteix el Sr. Aragonès per motius de salut).

1.- S’aproven les actes dels dies 25 de gener i 8 de febrer de 2017.

2.- Es dona compte dels decrets d’alcaldia del número 910 al 964 de 2016 i dels de regidors del número 772 al  852. Decrets del número 965 al 1101 i decrets del número 1 al 03 de 2017. En total, 572 decrets.

3.- Es dona compte del seguiment del Pla d’Ajust de l’exercici 2016. És obligatori i cal retre informació amb la periodicitat establerta.

4.- Es dona compte de l’informe de Morositat. Informació al Ple sobre terminis previstos en la Llei de Morositat. Aquest informe és una conseqüència del Seguiment del Pla d’Ajust anterior.

5.- S’aprova la proposta de modificació de l’Ordenança General Número 1 de l’exercici 2017. Aquesta  modificació té la voluntat de facilitar al ciutadà i a les empreses el pagament dels deutes tributaris i altres de dret públic. Concretament s’amplia l’import de deute de 18.000 € a 30.000€.

Els grups de l’oposició PDeCat i ERC adrecen algunes preguntes al regidor d’Hisenda ja que no veuen clar quines empreses i persones físiques s’hi podran acollir i que tenen dubtes sobre la garantia i els riscos. Ens podríem convertir en un dels municipis amb el límit de dispensa més elevat. S’aprova amb el vot de l’equip de govern més C’s (9+1) i l’abstenció de PDeCat i ERC (4+2).

6.- S’aproven els acords adoptats per la Mesa General de Negociació que va tenir lloc el passat 19 de gener de 2017 de modificació del Pacte de Condicions de Treball sobre jornada i horari de treball del personal de l’Ajuntament de Mont-roig.

Els acords fan referència a dies de vacances amb anys d’antiguitat, permís per les empleades en estat de gestació i equiparar les hores extraordinàries.

PDeCat  mostra el seu desacord en l’augment de les hores extraordinàries. S’aprova amb els vots de l’equip de govern + C’s + ERC (9+1+2) i en contra PDeCat (4 vots).

7.- S’aprova modificar l’horari de les sessions de les comissions informatives prèvies als plenaris: Tindran lloc el primer dimecres de cada mes (a partir de les 13h i amb una separació de 15 minuts cadascuna). S’aprova per unanimitat de tots els regidors.

8.- S’aprova, inicialment, la proposta de modificació de l’article 49 del Reglament Orgànic Municipal. Tots els grups podran canviar el nom si així ho desitgen. La proposta ha vingut pel grup de CiU que ha passat a denominar-se PDeCat (Partit Demòcrata Europeu de Catalunya). S’aprova per unanimitat.

9.-S’aprova la celebració de la festa tradicional i el programa d’espectacles taurins, inclòs en les activitats de la Festa Major de Sant Jaume de Miami Platja 2017. Vots a favor: equip de govern més C’s (9+1). Abstencions: PDeCat (4). En contra: ERC (2).

ERC mostra el seu desacord en la celebració d’aquest espectacle taurí i recorda que ja hi ha denúncies sobre l’incompliment de part de la normativa (sobretot en el consum d’alcohol) i diu que és una contradicció que l’ajuntament organitzi la festa i alhora en sigui responsable del control. ERC també demana que l’animal no sigui objecte de maltractament. El senyor alcalde treu fusta al tema dient que aquestes denúncies no prosperen perquè no hi ha fonament. El Sr. alcalde abandona el Ple (havent-se excusat anteriorment).

10.- Afers sobrevinguts: no n’hi ha.

11.- Mocions. Se’n presenten sis.

– El grup del PSC en presenta dues. 1a: Per un nou pacte constitucional que renovi les relacions de convivència entre Catalunya i Espanya. No prospera perquè hi voten en contra 7, PDeCat, ERC i C’s (4+2+1). Abstenció: 5 vots (ARA, PLAMIMO, Mixt) 2+2+1 i a favor PSC, 3 vots.

2a moció: 8 de març Dia Internacional de les Dones (s’aprova amb 8 vots,  i l’abstenció de PDeCat, ERC i C’s, 7 vots).

– Moció presentada conjuntament per PDeCat, ERC i PSC (ARA renuncia presentar-la). Moció que va ser presentada al Ple del Consell Comarcal del Baix Camp.

Moció perquè la Generalitat estableixi una moratòria a la tramitació de nous projectes d’energia eòlica fins a l’aprovació d’un  nou pla d’energia. S’aprova amb el vot en contra d’ARA (2 vots). C’s s’absté i a favor tots els altres (12 vots).

Moció presentada conjuntament per PDecat i ERC: per a la instal·lació de canviadors de nadons als lavabos dels equipaments públics del municipi. No s’aprova. En Contra, 8 vots. L’equip de govern informa que ja s’està fent. A favor: PDeCat, ERC i C’s (7).

– C’s presenta dues mocions: 1a, creació d’una comissió que vetlli pel seguiment i compliment dels acords adoptats en el Ple (1 vot). En contra tots els altres 14 regidors.

– Moció plusvàlua: sobre l’aprovació del TC sobre aquest tema, quant al nostre municipi: a favor C’s (1 vot) i en  contra tots els altres 14 regidors.

12.- Precs i preguntes: és en aquest moment quan l’oposició s’assabenta que es fa un homenatge al Modest Munté, treballador de la Casa que es jubila i mostren el seu descontentament en no ser avisats prèviament, ja que s’han preparat unes preguntes al Ple i per deferència al Modest no volen allargar-ho més. C’s  ja no tenia previst fer preguntes, ERC renuncia a tres preguntes a plantejar i PDecat renuncia a la totalitat de les preguntes a fer.

RECONEIXEMENT AL MODEST MUNTÉ I PUJOL

El fins ara treballador de Nostraigua, Modest Munté i Pujol (cal Masover), va rebre un reconeixement per part del Consistori en haver-se jubilat aquests dies. L’acte de reconeixement a la seva tasca es clogué amb un petit piscolabis a la sala adjunta (sala Jacint Salvadó “Cintu Quadrus”). L’enhorabona, Modest !

Modest Munté amb el Consistori

Ple ordinari del 8 de març

Top