Ets aquí
Inici > General > Món Municipal > PLE ORDINARI DEL 14 DE MARÇ DE 2018

PLE ORDINARI DEL 14 DE MARÇ DE 2018

Miquel Anguera, “Beatet”

11-04-2018

(Han excusat l’assistència el regidor Abbas (ERC) i la regidora A. Garcia (PDeCAT) s’hi ha incorporat més tard. La sessió comença a l’1).

1.- S’aprova, per unanimitat, la darrera acta del ple del 14 de febrer de 2018.

2.- Es dona compte dels decrets d’alcaldia del número 280 al 580 de 2018.

3.-  S’aprova la celebració de la festa tradicional d’espectacles taurins, durant la Festa Major de Sant Jaume de Miami 2018, amb el vot en contra d’ERC (1) i l’abstenció del PDeCAT (3). A favor la resta (11). ERC demana que es compleixin les normes d’aquests espectacles per evitar denúncies.

4.- S’aprova la moció de suport i adhesió presentada pel Consell de la Gent Gran de Catalunya per garantir el sistema de pensions. Es demana tenir en compte el Pacte de Toledo. La FIC indica que és un frau piramidal tot i que hi votarà a favor. Cs s’absté. Els altres a favor.

5.- S’aprova l’ampliació de la suspensió de tramitació de llicències i de plans urbanístics i instruments de gestió urbanística entre la via del tren i la platja, a Miami. Es refereix a l’ampliació de la suspensió de llicències feta el mes anterior. Cal fer un ampli estudi de la zona. Tots els regidors presents a favor excepte l’abstenció d’ERC (1 vot).

6.- Es dona compte del retiment del seguiment del Pla d’Ajust del IV trimestre 2017 i tancament de dit pla d’ajust.

7.- Es dona compte de l’Informe de Morositat del IV trimestre de 2017. És un informe preceptiu. Ha estat de 71 dies, per tant, dins la normativa.

8.- Es dona compte de l’Informe de Fiscalització de l’endeutament  de 2015. Cal informar-ne la Sindicatura de Comptes (retard en fer-ho per culpa de baixes de personal). Cs es queixa dels errors que costen diners a les arques municipals (es parla de quatre o cinc-cents mil euros). El Banc Sabadell està en el punt de mirar i se l’ha demandat per mala comercialització (van vendre com assegurança un producte que no ho era tot i ser la millor oferta). Presentar la demanda es va aprovar per la JdGL el 2017, després de no arribar a cap acord previ amb l’entitat. També surt a discussió una despesa per al municipi de 204.000 € de l’av. de Londres de Miami per uns permisos d’obres que un jutge va donar la raó a uns veïns en la seva reclamació. L’equip de govern preveu guanyar la demanda. També es va parlar d’alguns errors en els informes dels tècnics i que poden costar diners a les arques municipals quan després es demostra que no són correctes, segons la justícia. La Sra. Esquius defensa els tècnics i el seu treball.

9.-  S’aprova l’adequació retributiva singular, d’acord amb la relació de llocs de treball aprovada al ple del 15 de gener de 2018. És referent a la policia local en l’augment salarial per equiparació als salaris de policies d’altres poblacions. Hi voten en contra els 4 regidors del PDeCAT i tots els altres a favor.

10.- Mocions: ERC en presentava una, però la retira per l’absència del regidor Abbas, tot dient que la presentarien al proper ple.

PDeCAT: Demana que l’Estat i la Generalitat rescabalin els diners pendents a les escoles bressol del municipi. Hi ha una petita discussió entre Cs i PDeCAT. S’aprova la moció amb els vots a favor de tots, excepte l’abstenció de Cs.

2a moció: Sobre la mobilitat i aparcament al nucli antic: un llarg debat de més de mitja hora, amb petició d’un estudi sobre mobilitat. L’equip de govern diu que la moció demana el que ja s’està portant a terme i s’hi està treballant. No s’aprova la moció. A favor: 4 PDeCat ,1 ERC, 1 C’s

En contra: 4 PSC, 2 ARA, 2 PLAMIMO, 1 Sra. Esquius (el Sr. Aragonès ja absent).

11.- Precs i preguntes. La FIC ja s’ha absentat.

Cs pregunta com està el tema dels “ocupes” del carrer de Colom i dels desnonaments del BBVA. El Sr. López diu que la policia local i els mossos no tenen informació i que s’ha reunit amb l’esmentat banc. Hi ha 24 ocupes, és un tema complex que ja porta uns quants anys. També pregunta pel “Mundialito” del passat març tot inquirint per què no a Miami? El regidor Redondo respon que l’empresa organitzadora de l’esdeveniment a Cambrils és la que escull els camps i subseus i que havien convidat 5 equips. Es mirarà que l’any vinent també puguin jugar a Miami.

ERC pregunta pel curs de català a Mont-roig com va anar i la seva valoració El regidor  respon que hi assistiren 17 persones, que el nivell no s’ajustava als alumnes i els horaris eren bastant incompatibles. Intentaran millorar-ho la propera vegada. Malgrat tot, valoració positiva.

També es pregunta per la valoració de la vaga feminista del 8 de març. L’alcalde respon que ho farà al proper ple. Les 2 hores de vaga es descomptaran? Quan fas vaga hi ha conseqüències, respon.

Per l’acte institucional del 20 d’abril, quan s’inaugurin les visites al Mas Miró, no tenim encara informació. L’alcalde respon que encara no està tot tancat, es convidarà la Generalitat i l’Estat i que la setmana vinent s’enviaran cartes d’invitació, també al president de la Diputació, alcaldes veïns i empreses importants de la província. També a les entitats del poble. Al matí del dia 20, a 2/4 de 12  hi haurà l’acte institucional, amb 2 o 3 parlaments, visites al Mas i petit piscolabis i a la tarda l’acte serà més popular, amb visites prèvia inscripció i també piscolabis.

També es pregunta com està el tema de la fibra òptica. L’alcalde respon que hi ha diverses empreses. Masmóvil  i VíaRadio són les més interessades i que en pocs mesos algunes persones ja tindran fibra òptica.

També es pregunta per la denegació de la subvenció PAES de la Diputació que implementa la suficiència energètica (no es va arribar als 67 punts del tall de subvenció).

PDeCAT, pregunta pel topogràfic del PAM per passar Rifà i que els tècnics li van respondre que estava en vies de solució. Quant trigarà? El ministeri de Foment mana. Quan es construí l’A7 es va mirar d’aprofitar-ho, van viatjar a València per reunir-se amb Foment que no donà permís. La solució seria un pont, però és complicat. Ja portem molts anys intentant solucionar-ho.

Després de dir que els va agradar la visita al Mas Miró el PDeCAT  han preguntat pel futur del Centre Miró. L’alcalde els ha contestat que al proper Ple els informaria.

També s’ha preguntat pel passeig de les Cales, tot recordant que al passat agost l’alcalde tingué reunió amb els veïns i que no estaven massa d’acord amb el projecte. S’han fet modificacions i que depèn dels pressupostos generals de l’Estat. Una proposta els sembla bé. El Ministeri espera l’acord per començar les obres i és ell qui ha de pagar.

Hi ha una queixa cap a Promoció Econòmica pel coworking per gent que fan servir l’espai comú i la regidora Y. Pérez es defensa. Diu que hi ha 5 usuaris i que n’hi havia hagut 7. Estan contents amb l’ocupació i moviment que hi ha.

Una altra queixa del per què a Miami s’han organitzat 20 tallers i cursos dels quals 18 a Miami i 2 a Mont-roig. La regidora Garcia demana de fer-ne més a Mont-roig i reconeix que hi ha diversos cursos que són força interessants.

També s’ha preguntat per la moció antiga que demanava als serveis socials de trucar a la gent gran, sola i de més de 70 anys. Es respon que ho comprovaran i s’informaran en pobles petits que tenen aquest servei. També es queixen de l’agenda de l’alcalde on no hi ha novetats: informació al proper ple.

La darrera pregunta (ja feta l’octubre de 2016) sobre els parcs infantils accessibles que surten al PAM. El Sr. Pellicer respon que se n’han fet de nous i d’altres s’han millorat.

El Sr. Alcalde aixeca la sessió que ha durat 2h i 46’.

20180411 Ple ordinari 14-03

Top