Ets aquí
Inici > General > Món Municipal > PLE ORDINARI DEL 14 DE JUNY DE 2016

PLE ORDINARI DEL 14 DE JUNY DE 2016

Redacció

20-06-2017

(Va excusar l’assistència la regidora Imma Margalef)

1.- Es van aprovar les actes dels passats 26 d’abril i 10 de maig.

2.- Es va donar compte dels decrets d’alcaldia del 617 al 895 de 2017.

3.- Es va aprovar, inicialment, el reglament d’honors i distincions a entitats o persones del nostre municipi que s’hagin distingit en algun àmbit social o cultural.  Només hi va votar en contra el PdeCat (3 vots) i els altres a favor (13 vots). La comissió que els nomenarà estarà presidida per l’alcalde i en formaran part el secretari i el portaveu de cada grup municipal. S’ha cregut oportú redactar-ne un altre, donat que el que fins ara regia datava del 1976. Hi haurà tres distincions: fill il·lustre, fill adoptiu (fins ara només Joan Miró n’ha estat nomenat, el 1979), i amb honors.

4.- S’aprova declarar el Ball de Coques de Mont-roig BCIL (bé cultural d’interès local). La proposta es va aprovar per unanimitat dels 16 regidors/res presents. La regidora de Cultura ho va proposar al plenari després del dossier presentat per l’AVMR (Associació de Veïns Muntanya Roja) que enguany fa 25 anys que el va recuperar.

5.- S’aprova, inicialment, l’ordenança municipal reguladora de les platges. Ho presenta la regidora de Turisme per millorar la convivència de tothom. 4 vots en contra: FIC (1, pels horaris, llei de costes i guinguetes) i PdeCat (3, per trobar-ho desordenat, amb multes massa cares, 750 € i perquè no s’ha portat a la Taula de Turisme), abstenció d’ERC (2 vots, per la llei de costes i les possibles molèsties), els altres a favor (10 vots).

6.- S’aprova el reglament de funcionament de l’espai-centre de treball compartit de Miami (coworking), amb 4 vots en contra de la FIC i PdeCat. Els altres regidors a favor. La capacitat de l’espai és de 8 persones i ara n’hi ha 4 treballant.

7.- S’autoritza, per unanimitat, la compatibilitat d’una feina privada de xofer per 15 dies (15-30 juny) d’un empleat municipal.

8.- S’autoritza, per unanimitat, la compatibilitat d’una 2a feina privada (15 hores setmanals) d’arquitecte, fora de la jornada laboral, d’un empleat municipal.

9.- S’aprova la petició d’un préstec al Banc de Sabadell, a llarg termini (10 anys), per finançar inversions del 2017 (una plaça al Casalot, compra de contenidors, climatització Casa de Cultura, biblioteca Miami, Polivalent Miami, etc. Import: 1.172.291,32 €. Cal el permís de la Generalitat per superar el 75% d’endeutament (s’arribarà al 78% i cal dir que el màxim és del 110%)).

10.- Es dona compte de la informació del I trimestre de 2017 del compliment dels terminis previstos en la lluita contra la morositat.

11.- S’aprova la modificació 7/2017, de vora quatre-cents mil euros, que serviran per al conveni de mobilitat amb el Consell Comarcal, arranjar vestidors al camp de futbol de Mont-roig, estudis tècnics, instal·lacions esportives, renting  per als vehicles: notificadors, un per al govern, urbanisme, (150.000 €), llar d’infants Petete (60.000 €), escola M.D. de la Roca (50.000 €), zona verda escola M. Esquius (40.000 €). Tots els vots a favor (15), excepte la FIC en contra (1 vot).

12.- Es dona compte del correcte seguiment del Pla d’Ajust del 1r trimestre de 2017.

13.- S’aprova la sol·licitud de fons al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme per a les obres d’implantació del Club de Mar, a Miami. Hi voten en contra PdeCat i Fic (4 vots).

14.- Afers sobrevinguts, no n’hi ha cap.

15.- Moció d’ERC, a favor de desmantellar el projecte Castor de gas natural a Vinaròs, vistes les mancances, irregularitats i l’informe de l’Institut Tecnològic de Massachusets,

i que costarà 1.350 milions d’euros al contribuent. Tots voten a favor de la moció excepte el Sr. Gallardo que s’absté.

16.- Precs i preguntes: la Fic no fa preguntes. C’s, felicita la Roca Grifoll per la nova situació de jubilada i pregunta de com està el tema de l’escola de música. Se’l respon que hi ha problemes amb les escales, barana, esglaons alts, etc. de la Casa de Cultura, a Miami cap problema per ser escola i a Mont-roig seria aula esperant les millores. Gespa camps de  futbol, resposta: s’espera començar la 1a setmana de juliol. Pregunta al Sr. Gairal per si té algun pla al medi ambient pels residus de construcció, litoral, bosc, brutícia, etc. resposta: a nivell personal millora, a nivell dels professionals, no. I la vigilància? C’s troba molt genèriques les respostes. El Sr. Alcalde diu a C’s que s’espera poder licitar els treballs de zones verdes al P. Marítim i a les cales, el proper 2018.

ERC, també pregunta pel retard de la gespa als camps de futbol, pel problema dels abocaments incontrolats i creu que no hi ha suficient informació de les 2 deixalleries municipals (que són gratuïtes) i critica que encara no s’han posat els canviadors de nadons en cap lloc públic com el regidor havia dit. També es critica la poca visibilitat al municipi, de la campanya europea de neteja i critica que el Sr. Gairal parla de campanyes de medi ambient de fa 12 anys.

PDeCat, parla que els canviadors de nadons s’han de posar en tots els equipaments municipals: 1r turisme, després poliesportius. I la zona boscosa del Club Mont-roig? També diu que cal ampliar l’horari de les deixalleries i denuncia l’enverinament d’animals a Sant Miquel i Masos d’en Blader (el regidor Gallardo en pren nota). També comenta les descàrregues de l’aplicació APP, i pregunta pels terminis de l’enllumenat públic. També es pregunta pel procés participatiu de la plaça de Miramar i es respon que els serveis tècnics ben aviat els donaran informació (abans ja s’havia dit que la reforma de la plaça de Miramar està lligada a la venda de terrenys municipals). Per quan el nou personal de Secomsa? Resposta: Per al 22 de juny i fins al 12 de setembre. PdeCat també demana que es posi un coixí berlinès al carrer d’Agustí Sardà, perquè els cotxes corren massa. La darrera pregunta fou al Sr. Alcalde sobre què pensa fer en el referèndum de l’1 d’octubre. El Sr. Alcalde respon que demanarà un informe jurídic al Sr. Secretari i actuarà en conseqüència i que a l’equip de govern no s’ha parlat d’aquest tema. S’aixeca la sessió a ¼ i cinc de 4 de la tarda.

20170620 Ple

Top