Ets aquí
Inici > General > Món Municipal > PLE ORDINARI DE L’11 D’OCTUBRE DE 2017

PLE ORDINARI DE L’11 D’OCTUBRE DE 2017

Miquel Anguera, “Beatet”

20-10-2017

(Hi assisteixen tots els 17 regidors/res, a l’una del migdia a la Casa de Cultura).

1.-  S’aproven les actes dels passats plens del 7 i 13 de setembre proppassats.

2.- Es dona compte dels decrets d’alcaldia del núm. 1462 al 1714 de 2017.

3.- S’aprova, inicialment i per unanimitat, la modificació dels estatuts de l’EPE Nostreserveis. Punt que ja va ser tractat al seu Consell d’Administració i es relatiu a realitzar formació per als seus empleats.

4.- S’aprova, per unanimitat, sol·licitar al ministeri de Foment la transferència de titularitat de la N-340 a Miami (tram que va de la plaça Fleming al riu Llastres).

5.- S’aprova deixar damunt la taula, per a un major estudi, un Pla Especial Urbanístic.

6.- S’aprova, per unanimitat, el Conveni de Confidencialitat i Tractament de Dades entre el Consell Comarcal del Baix Camp i l’Ajuntament de Mont-roig.

7.- S’aprova el Pla Local de Joventut 2018-2021, amb l’abstenció de la FIC, ERC i PDeCAT (1+2+4= 7 vots) i a favor els altres regidors de l’equip de govern, a més de C’s = 10 vots.

ERC es queixa que el regidor pertinent no ha presentat als grups l’esmentat Pla i que l’oposició no ha estat convidada a participar-hi i que hi troben deficiències, que no està garantida la subvenció al Pla i que consideren insuficients els diners destinats al Pla (44.223 €). Bé la feina dels tècnics. ERC també troba que no s’ha arribat al jovent (3.162 joves entre 12-35 anys). Poques enquestes fetes (només el 10% han respost) i que al jovent se l’ha d’anar a buscar. El regidor Redondo diu que se li enviïn les preguntes per escrit i que les contestarà. El PDeCAT posa en valor la feina dels tècnics i que no saben com el jovent hi ha participat. Com està el tema dels habitatges per als joves? No s’especifica el pressupost, que el projecte el troben interessant, però només és genèric, embrionari i necessari. Finalment, ofereixen col·laboració.

8.- S’aprova el projecte de diversificació curricular, per unanimitat. A 3r i 4t a l’IES força joves abandonen els estudis. Amb aquest projecte 11 joves s’han recuperat fent jardineria, o bé treballant a l’empresa d’aigües de l’Ajuntament. PDeCAT pregunta com està el mateix tema a Miami. El regidor López respon que els de Miami poden pujar a Mont-roig i que, des Miami, encara no es pot demanar.

9.- S’aproven, per unanimitat, les adequacions singulars retributives de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament. Es refereix, sobretot, a caps, Obres, Recursos Humans i Serveis Econòmics.

10.- S’aprova nou pla financer del Pla de Barris de la Florida de Miami que tenia de termini fins al 31-12-2018 (Generalitat) i destinar els recursos a obres d’urbanització de l’av. de Barcelona, plaça de Tarragona i C/ de Cadis. S’aprova per unanimitat.

11.- S’aprova, amb l’abstenció de PDeCAT i ERC (4+2 vots) i els altres regidors a favor, la modificació de crèdit 17/2017 amb liquidacions subv. i venda de parcel·les.  Els diners serviran per a inversions d’un espai sociocultural a Mont-roig (600.000 € amb venda de parcel·les i 400.000 amb crèdit). Hi ha discrepàncies entre Hisenda i la Generalitat. Inversió a la plaça de Fleming a Miami (mig milió) i a l’avinguda de Barcelona (4,5 milions). La plaça de Miramar passarà a pagar-se amb crèdit en lloc de venda parcel·les (350.000 €). La Llar d’Infant de Mont-roig (0,5 milions amb venda parcel·les). Zona esportiva a Miami (0,5 milions). Amb tots aquests crèdits s’arribarà al 84% d’endeutament. En cas que la venda de parcel·les superés l’import de les inversions, el superàvit aniria a baixar el deute de l’Ajuntament.

12.- S’aprova, per unanimitat, la modificació de crèdit 14/2017 per a despeses generals que vindran  per la distribució del superàvit de 2016 (1.036.000 €) i romanent de  tresoreria que es faran servir per amortitzar el crèdit més car. Es podrà pagar a proveïdors per valor de 977.727,68 €, sortim ja del Pla d’Ajust i es va cap a la normalitat econòmica.

13.- S’aprova, inicialment, la modificació de diverses ordenances fiscals per al 2018 que bonificaran impostos i taxes. La núm. 2, béns immobles, modificació de la plusvàlua, els documents administratius, la 9 serveis urbanístics, la 10 llicència ambiental. La grua. Hi haurà estudi de costos que mereixen modificacions de l’ordenança fiscal. La FIC pels desnonaments per part dels bancs. C’s pregunta si les bonificacions són per la bonança econòmica. PDeCAT no hi estan conformes perquè les bonificacions no beneficiaran la ciutadania i que miraran les ordenances fiscals per millorar-les. Vots a favor 9 (equip de govern) i 8 abstencions (C’s, PDeCAT, ERC i FIC).

14.- S’aprova, per unanimitat, la modificació de crèdit 16/2017 per concessió de crèdit extraordinari i suplements amb anul·lacions o baixes de crèdit. Són la reassignació de partides a finals d’any. 358.000 € per reforçar Secomsa (escombraries). 201.000 € per a un pla d’ocupació que servirà per a 23 persones durant 5 mesos. 60.000 € per al tennis, llum i gas CEIP i a un policia local per competir internacionalment.

15.- No hi cap moció presentada.

16.- Afer sobrevinguts: Es vota la urgència i s’aprova per unanimitat. Canvi del topònim del camí de les Arenes presentat per PDeCAT, ERC i l’ANC (Assemblea Nacional Catalana) de Mont-roig. Es refereix al tram entre el carrer d’Aureli M. Escarré i el pont sota la carretera T-310. S’aprova per majoria absoluta (només en contra FIC i C’s i l’abstenció del Sr. Gallardo de Plamimo). En un article del dia 20 d’octubre proppassat, Ressò mont-rogenc ja va explicar aquest punt, extensament.

17.- Precs i preguntes. El Sr. Velasco (C’s) fa retrets al Sr. Chamizo i a l’inrevés sobre el ple del 2 d’octubre (violència de l’1-O). El Sr. Tico Pérez comenta que cal no invitar la gent a que hi hagi mal ambient al poble pels fets de l’1-O. El Sr. Gallardo convida al cap de la policia local a anar a donar explicacions al consistori sobre els fets de l’1-O en una propera JdGL i el Sr. Alcalde diu que les explicacions es podrien donar en una comissió informativa (millor que en una junta de portaveus). El Sr. Aragonès demana que hi vagi el Sr. Secretari per prendre’n acta. El Sr. López comenta que es va posar en contacte amb els 5 ferits del dia 1-O i que hi ha gent que ho ha aprofitat per criticar. També agraeix al regidor Abbas i Quique Moreno que volguessin tranquil·litzar la gent (el dia del ple del 2 d’octubre). Per acabar, el Sr. Alcalde va voler aclarir que els regidors van sortir per la porta habitual i no pas per la del darrere segons es va dir en algun mitjà d’informació.

Sense haver-hi més preguntes, el Sr. Alcalde va aixecar la sessió que durà poc menys de dues hores (sobre les 3 de la tarda).

(Per a més informació podeu veure tot el plenari en el web municipal).

 

20171027 Ple

Top