Ets aquí
Inici > General > Món Municipal > PLE EXTRAORDINARI DEL 19 DE JUNY. Plenari d’organització de l’Ajuntament.

PLE EXTRAORDINARI DEL 19 DE JUNY. Plenari d’organització de l’Ajuntament.

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Miquel Anguera “Beatet”.

23-06-2015.

1.- S’aprova la periodicitat del Ple i la Junta de Govern local. Els plens (ordinaris) seran el segon dimecres de cada mes a la 1 del migdia, a la Casa de Cultura (excepte el mes d’agost) i les JGL a les 11 de cada dimecres a la sala de sessions de la Casa de la Vila. No cal dir que els Plens extraordinaris poden ser convocats per l’alcalde quan ho cregui necessari.

2.- S’aproven les Comissions Informatives, composició i competències (prèvies als plenaris, amb representants de tots els grups municipals).

3.- S’aprova delegar competències del Ple a la JdGL, amb el vot de qualitat de l’alcalde (hi havia empat entre 8 vots a favor (equip de govern i 8 en contra, CiU, ERC, Cs i FIC i l’abstenció de la Sra. Esquius que ha passat del grup d’ERC al grup Mixt, sense donar explicacions).

4.- S’aprova la determinació de les dedicacions exclusives, parcials i sous a cobrar per l’equip de govern i indemnitzacions per assistències (mireu l’escrit penjat a Ressò del Ple del 18-06-15, on ja hi consten els sous i les indemnitzacions pertinents).
Cada grup polític cobrarà 600 € per any i 400 € per regidor i any, com a indemnització. Altre cop va caldre el vot de qualitat de l’alcalde (8 vots a favor, equip de govern i 8 en contra (CiU, ERC, Cs, FIC i l’abstenció de la Sra. Esquius).

5.- Es dóna compte del decret d’alcaldia on es designen els 5 membres de la JdGL: Sr. Alcalde, F. Pellicer, J. Gallardo, E. López i A. Redondo.

6.- Es dóna compte del decret d’alcaldia delegant competències a la JdGL i als diferents regidors (mireu l’escrit penjat a Ressò del Ple del passat 18-06-15).

7.- Són nomenats els representants de la Corporació en altres organismes. El regidor Enrique López: a la Creu Roja, Consell Escolar comarcal, municipal, Consell Consultiu de Dones comarcal. El Sr. Gairal al Consorci del Govern Territorial de Salut i el Sr. Alcalde a les Entitats urbanístiques de col•laboració, al Consorci de Residus i al Consorci Audiovisual de Catalunya.
No es nomena cap regidor representant al Patronat de la Mare de Déu de la Roca. Feia 35 anys ininterromputs que sí que n’hi havia.

8.- Es dóna compte de la constitució del diferents grups polítics municipals: PSC, 4 regidors, CiU 4, ERC 2, Ara- Vx+ 2, PLAMIMO 2, FIC 1, Cs 1 i Grup Mixt o no adscrit 1, (trànsfuga d’ERC).

9.- S’aprova la 2a modificació de la plantilla del personal de l’Ajuntament, 2015, amb la creació de dues places: una de Gerent amb 55.000 € de sou brut anual i una altra de Cap de Gabinet amb 38.000 € anuals bruts.

S’aprovà amb el vot de qualitat de l’alcalde (hi tornà a haver 8 vots a favor, 8 en contra i una abstenció).

10.- Als precs i preguntes destaquem la pregunta de CiU sobre la reforma i arranjaments dels poliesportius municipals de Mont-roig i Miami que, sembla ser, es tiraran endavant.

Poc més d’una vintena de persones visqueren en directe aquest Plenari.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Imatge del Ple
Imatge del Ple

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

pdf

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Comments are closed.

Top