Ets aquí
Inici > General > Noticiari > MONT-ROIG TAMBÉ COMMEMORA EL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

MONT-ROIG TAMBÉ COMMEMORA EL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

Redacció

12-03-2018

Com en moltes ciutats i pobles d’arreu del món, Mont-roig també s’ha sumat a la celebració del Dia Internacional de les Dones que, el 1972 l’ONU decretà que es celebraria a partir del 1975, tots els 8 de març.

Trenta-cinc persones es van trobar a l’aparcament de la Casa de la Vila el passat dijous 8 de març, a 2/4 de 12 del migdia, i donant suport a la vaga laboral de 2 hores que havia estat convocada per manifestar el rebuig contra la bretxa salarial entre homes i dones, demanar la igualtat de drets i de condicions de vida, eradicar la violència masclista, l’assetjament sexual…

Es va llegir un manifest en el sentit suara esmentat i s’acabà l’acte de concentració amb un petit refrigeri que s’havia auto-convocat.  Segons publicaren els mitjans de comunicació l’endemà, i sens cap mena de dubte, el passat dijous haurà estat l’any on la participació en les manifestacions i a la vaga convocada de dues hores ha estat la més nombrosa de tota la història, tot i que partits com ara el PP i Cs no hi estaven d’acord, malgrat sumar-s’hi al darrer moment.

 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 8 DE MARÇ 2018

Veus que no veus

Per la visibilitat de les dones als mitjans de comunicació

 

El dret a la igualtat efectiva entre dones i homes és un dels drets humans que ha estat,

sistemàticament, més vulnerat. Històricament, les dones han encapçalat moltes

revolucions per a la millora dels drets humans i socials. Malgrat aquesta lluita constant,

avui, en ple segle XXI, encara no hem aconseguit la igualtat efectiva.

Els moviments feministes de tot el món reclamen que cal alçar les veus i fer‐se escoltar.

Per això, s’han unit en una “Vaga de totes” que reivindica, un cop més, els drets humans, la igualtat efectiva de dones i homes en tots els àmbits, i el dret de les pròpies dones a decidir sobre tot allò que les afecta, incloent‐hi el propi cos.

L’androcentrisme i el patriarcat són les principals causes de les desigualtats i de la

violència masclista i és aquesta realitat la que hem de combatre.

A Catalunya volem enfortir les veus de les dones a tots els àmbits, tant en l’esfera pública com en la privada, atès que, massa sovint, les opinions de les dones són silenciades o situades en una posició inferior. Cal respectar les veus de les dones, no silenciar‐les i ignorar‐les. Volem que les veus de les dones siguin lliures, visibles arreu de la societat, en tots els sectors professionals, acadèmics, polítics i socials. Les veus de les dones són un valor del qual cap societat en pot prescindir.

Els mitjans de comunicació constitueixen una eina molt poderosa per a la transmissió de

valors i imaginaris igualitaris, però, malauradament, també per a la perpetuació de les

desigualtats entre dones i homes. Als mitjans de comunicació de Catalunya les opinions

de les dones continuen sent poc visibles. Actualment, les dones només protagonitzen el

28% de les informacions. La veu autoritzada i pretesament més experta continua sent la

masculina.

Com a Govern i com a societat hem de vetllar perquè els continguts dels mitjans de

comunicació enforteixin les veus de les dones: difonent al màxim les seves aportacions,

exigint una comunicació amb perspectiva de gènere, eliminant barreres per a l’accés a les TIC, convidant els mitjans a l’establiment de pautes d’autoregulació, elaborant guies de recomanacions de comunicació no sexista, promovent eines i bones pràctiques per garantir la presència paritària, tant a nivell de continguts com de professionals i d’equips

directius, ajustant les col∙laboracions i els ajuts d’acord amb allò que determina la Llei

d’Igualtat efectiva de dones i homes, i oferint suport a les xarxes de periodistes i

comunicadores que treballen per una comunicació respectuosa amb les dones.

El Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Institut Català de les Dones, vol

implicar els mitjans de comunicació en la normalització i l’eliminació d’aquests imaginaris que reprodueixen dia a dia rols i estereotips sexistes. Per això, el Pla estratègic de polítiques de gènere del Govern comptarà amb un eix per a la visibilització de les dones als mitjans comunicació. Aquest Pla promourà un avenç significatiu pel que fa a la influència de les dones en l’àmbit públic, especialment als mitjans de comunicació. Per executar‐lo caldrà la complicitat i implicació de tots els mitjans de comunicació per arribar a la paritat en tots els programes d’opinió, amb una representació i difusió justa, equilibrada i positiva de les fites assolides per les dones en els diferents àmbits i disciplines socials.

L’escriptora nigeriana Chimamanda Ngozi ens recorda que ser feminista no és només una cosa de dones, que “tothom hauria de ser feminista”. Els mitjans de comunicació també.

Volem i necessitem mitjans de comunicació feministes per poder construir una societat

justa i igualitària per a totes les persones.

Reivindiquem aquest 8 de març les “Veus que no veus”.

Generalitat de Catalunya

20180312 Dia Internacional de les Dones

Top