descarrega_pdf

La revista “Ressò mont-rogenc”, editada per l’Associació de Veïns Muntanya Roja (1978), va néixer amb el número zero el desembre de 1981. Des d’aleshores, s’han anat publicant quatre números per any (un per trimestre), fins arribar al núm. 132 (quart trimestre del 2014). Han estat trenta-quatre anys fent crònica dels esdeveniments del nostre poble i publicant diversos textos històrics.
El 2015 vàrem iniciar aquesta nova etapa a Internet.

llibres

El més recent
linea

liea_footer

escriu

No record found.

cer

ajuntament

DIRECCIÓ: Esther Bargalló Bargalló CONSELL DE REDACCIÓ: Miquel Anguera Brú, Esther Bargalló Bargalló, J.M. Martí Rom